Onze standpunten

  • Het standpunt van JRS Belgium over de reeks ‘Exit België’ van De Standaard

    JRS Belgium is blij met de publieke aandacht voor de gedwongen terugkeer van migranten die de reeks ‘Exit België’ creëert. Wij geven De Standaard volledig gelijk : het gedwongen terugkeerbeleid is een black box. Maar eigenlijk gaat het nog verder en kunnen we stellen dat dit geldt voor het gehele beleid rond administratieve detentie, waarvan (...)
  • Onze standpunten - Uitgebreid

    Sedert haar oprichting bezoekt JRS Belgium wekelijks de gesloten centra waar vreemdelingen zonder geldige verblijfsvergunning worden opgesloten voor ze uitgewezen worden. De jarenlange ervaring van onze bezoekers wordt binnen JRS Europa gedeeld en vergeleken met de ervaringen binnen andere Europese landen. Daarnaast werkt JRS binnen het (...)
  • Onze standpunten - In’t kort

    Wij verzetten ons tegen de systematische opsluiting van mensen die naar België vluchten op zoek naar asiel en bescherming bij hun aankomst in ons land. Detentie is, integendeel, enkel toelaatbaar als uiterste maatregel, wanneer er geen andere doeltreffende maatregelen beschikbaar zijn. Geen enkele asielzoeker mag vastgehouden worden. (...)