De impact van detentie

Vrijheidsberoving is een ingrijpende maatregel. Het is moeilijk te vatten dat mensen die geen criminele feiten pleegden om louter administratieve redenen vastgezet worden.

In de infrastructuur van gesloten centra zijn verschillende elementen terug te vinden die ook in gevangenissen voorkomen, zoals de aanwezigheid van bewakers, hoge muren, tralies en prikkeldraad en een sanctiestelsel.

Detentie maakt mensen kwetsbaar, met lichamelijke en psychische problemen als gevolg. De gesloten centra zijn oorden van stress en frustratie gezien de continue onzekerheid waarin mensen verkeren. Gedetineerden leven geïsoleerd van de buitenwereld. De centra zijn vaak moeilijk bereikbaar waardoor mensen zich in de steek gelaten voelen.

Het zelfbeschikkingsrecht wordt sterk beknot. In sommige centra moet bijvoorbeeld elke vorm van beweging in groep gebeuren. Deze stressvolle omgeving zorgt er vaak voor dat zware depressies, automutilatie, agressie, hongerstakingen, en zelfs zelfdodingen voorkomen.

Le centre fermé Caricole

Wat het is
Waar ze zijn
JRS-B in de gesloten centra
Enkele cijfers