Een Europees project

JRS draagt gastvrijheid hoog in het vaandel. Het is één van onze kernwaarden die in onze huidige samenleving echter vaak overschaduwd wordt door een vijandige houding naar migranten toe.

Met het nieuwe project ‘Communities of hospitality’ willen een tiental JRS-kantoren in Europa zich inzetten om gastvrijheid en ondersteuning naar migranten toe te promoten. Zo hebben onze Britse vrienden bijvoorbeeld een “day center” in het leven geroepen waar migranten begeleid worden bij een tasje thee. Frankrijk verdiept ondertussen haar ‘Welcome’-ervaring. Het project wil gastvrijheidsnetwerken creëren om asielzoekers in afwachting van een definitieve plaats in de publieke opvang onderdak en begeleiding te bieden.

JRS Belgium besloot deel te nemen aan dit project onder de naam ‘Up Together’. In België richt dit project zich op een bijzonder kwetsbare groep vluchtelingen en gedwongen migranten die na een aantal maanden in detentie doorgebracht te hebben, hun verblijfsaanvraag geweigerd zien maar toch vrijgelaten worden. Ze hebben dus geen wettelijk statuut en zijn gedwongen om in de clandestiniteit te leven.

Door gezinnen, alleenstaanden en gemeenschappen uit te nodigen hen te ontvangen en te begeleiden, willen we lokale netwerken van solidariteit opbouwen.

Specifiek voor België

Doorheen de jarenlange ervaring van onze bezoekers in de detentiecentra en de terugkeerhuizen, hebben wij deze migranten leren kennen die de Dienst Vreemdelingenzaken niet kan verwijderen van ons grondgebied binnen de wettelijke termijn (meestal 4 maanden) en die dus weer in vrijheid gesteld worden.

Dankzij de expertise die wij opgedaan hebben in de gesloten centra, weten we dat administratieve detentie een traumatische ervaring is. In de terugkeerhuizen merken we dat het isolement van gezinnen de familiale dynamiek zwaar onder druk zet en haar verzwakt.

Dankzij onze geaccrediteerde bezoekers, hebben wij de mogelijkheid van dichtbij kennis te maken met deze erg kwetsbare groep, en soms een vertrouwensrelatie met hen op te bouwen. Het gebeurt dat we al op voorhand kunnen identificeren wie niet gedwongen teruggestuurd kan worden, en voor wie de detentie lang dreigt te duren.

Daarom hebben we besloten in België het project Up Together te lanceren steunend op onze ervaring in detentie. Andere organisaties die actief zijn op het terrein helpen ons hiermee.

Met de steun van het Opportuniteits-fonds beheerd door de Koning Boudewijn Stichting

Voor wie?
Wat bieden wij hen?
De gastvrijheid van Up Together
Strijd tegen racisme
Wilt u deelnemen?