Geen opsluiting: wat dan wel?

Griet Demeestere was bezoekster in het gesloten centrum van Brugge voor JRS Belgium. Ze draagt de ervaringen van opgesloten mensen mee en wordt begeleidster van gezinnen in vrijheid. Ze legt uit waarom JRS, samen met tal van partners en met steun van drie fondsen, met hen op zoek wil gaan naar een betere toekomst.

JPEG - 30.3 kio

De wet bepaalt dat opsluiting van migranten enkel kan als laatste maatregel, met andere woorden wanneer alle andere mogelijkheden uitgeput zijn. De opeenvolgende Belgische ministers voor migratie hadden hier echter geen oren naar en focusten hun beleid op detentie. Dit door een verhoging van het aantal plaatsen in gesloten centra en door het openen van nieuwe gesloten centra en van de gesloten family units op de luchthaven van Zaventem. De overheid richt zich hierbij op de slaagpercentages van vrijwillige of gedwongen terugkeer.

De International Detention Coalition (IDC) echter gelooft in alternatieven voor detentie. Dit vanuit de vaststelling dat opsluiting de kwetsbaarheid nog verhoogt en mensen dieper de illegaliteit induwt. Na veelbelovende proefprojecten in Polen, Bulgarije, Cyprus, het Verenigd Koninkrijk, Griekenland en Italië zet nu JRS Belgium samen met een aantal partners een gelijkaardig project op.

We volgen drie sporen:

Begeleiding van vijftien gezinnen met minderjarige kinderen zonder wettig verblijf. We rekenen erop dat deze mensen al zelf of met de hulp van anderen in hun huisvesting en levensonderhoud kunnen voorzien. Wederzijds vertrouwen staat centraal. Het gezin – ondersteund door de gezinsbegeleidster – werkt aan een duurzame oplossing voor zijn verblijfssituatie. Dat kan de terugkeer naar het land van herkomst zijn, maar ook verblijfsrecht in België of in een ander land. Een bewuste keuze voor langdurig onwettig verblijf ziet JRS Belgium net als de IDC echter niet als een duurzame oplossing.

We communiceren over onze ervaringen met de gezinnen om zo meer kennis van alternatieven voor detentie bij politici, overheden, het maatschappelijk middenveld en het grote publiek te verspreiden.

We wisselen uit met de Europese partners en voeden het beleidswerk van het netwerk voor alternatieven voor detentie op EU-niveau. We hopen dat er zo meer steun en druk van de EU op de lidstaten komt om alternatieven te ontwikkelen, detentie te verminderen en een einde te maken aan de opsluiting van kinderen.

Het project start op 1 september 2020 en loopt minstens tweeënhalf jaar. We houden u via onze website en deze nieuwsbrief op de hoogte van de verdere evoluties.

Griet Demeestere
gezinsbegeleidster

JRS Belgium groeit. Toch blijven we in alle onafhankelijkheid werken zonder overheidssubsidies. Dankzij de giften van mensen zoals u (en de steun van private fondsen die in ons werk geloven) kunnen onze medewerkers vanaf 1 september migrantengezinnen begeleiden bij hun toekomstplanning. Wil u ons jaarlijks blijven steunen? U kan dat op onderstaand rekeningnummer of via https://www.jrsbelgium.org/Giften-471. In 2020 geldt uitzonderlijk een belastingvermindering van 60% voor al uw giften vanaf €40. Het aandeel van deze belastingvermindering werd ook verhoogd tot 20% van het netto-inkomen.