Het CIB - verplichte stop voor migranten op doortocht

Sinds de zomer 2018 werd het CIB vooral gebruikt om ‘migranten op doortocht’ op te sluiten. Dit beleid werd in 2019 grotendeels voortgezet. Vanaf april 2019 zien we naast de migranten-op-doortocht in Brugge ook opnieuw heel wat personen die al langer in België verbleven of die getransfereerd worden vanuit de gevangenis om gerepatrieerd te worden.

JPEG - 43.1 kio

De ‘Dublin-caroussel’ -waarbij mensen steeds weer naar het eerste land waar ze asiel gevraagd hebben of naar het land waar ze de Schengenzone binnenkwamen, gestuurd worden- draaide weer op volle toeren. Nieuw dit jaar was wél dat we steeds meer uitzettingen zagen naar meer noordelijke landen zoals Finland, Zweden of Noorwegen, daar waar dit de vorige jaren vooral Italië, Frankrijk of Griekenland betrof. De Dienst Vreemdelingenzaken startte opnieuw repatriëringen naar Griekenland op. Blijkbaar oordeelt België dat de omstandigheden van opvang en opsluiting in Griekenland in 2019 sterk verbeterden... Naast de Dublin-dossiers zijn er ook nogal wat personen die naar een ander Europees land gestuurd worden waar ze erkend zijn als vluchteling. Ook bij hen loopt de frustratie vaak hoog op omdat deze terugkeer soms ettelijke weken in beslag neemt en ze intussen een gezin hebben, niet aan het werk kunnen, een huishuur te betalen hebben.

We hoorden regelmatig van protesten en hongerstakingen veroorzaakt door de onvoorspelbaarheid van de opsluitingstermijn. Ook onverwachte vrijlatingen en administratieve aanhoudingen zonder opsluiting versterken het gevoel van willekeur en zijn de voedingsbodem voor stress en agressie.

In de loop van 2019 was er een beperkt maar belangrijk project met computers. Op één afdeling kregen de bewoners tijdelijk toegang tot Facebook en een soort “intranet” voor informatie. Dit project werd echter afgesloten zonder onmiddellijke opvolging. JRS blijft ijveren voor een toegang tot mail, facebook en het internet in het algemeen. Dit is vaak de enige mogelijkheid tot contact met familie of tot informatie over land van herkomst.

Dit artikel is onderdeel van het jaarverslag van JRS Belgium. U vindt hier het overzicht.