JRS lanceert een nieuw rapport rond kwetsbaarheid in detentie

Administratieve detentie heeft een negatieve impact op alle mensen. Maar hoe zit het met personen die extra kwetsbaar zijn? We denken bijvoorbeeld aan zwangere vrouwen, alleenstaande ouders met minderjarige kinderen of gehandicapte of bejaarde personen. Ook zij worden vandaag opgesloten als ze geen verblijfsrecht hebben, met een verdere verslechtering van hun psychologische en fysieke toestand als gevolg.

JRS Belgium lanceert een nieuw rapport over het thema van ‘kwetsbaarheid in detentie’. Het doel van dit rapport is om de verschillende mechanismen op te lijsten die worden gebruikt om rekening te houden met de kwetsbaarheid van migranten in het kader van hun administratieve vrijheidsberoving in België. Het wordt verantwoord door een dubbele vaststelling.

Enerzijds, de – naar ons weten – afwezigheid van een algeheel rapport waar men naar kan verwijzen. Dat valt te verklaren door het feit dat kwetsbaarheid in acht wordt genomen aan de hand van procedures waarvan sommige door wetten of regelgevingen worden bepaald, terwijl andere voortvloeien uit de praktijk, zodat men slechts een algemeen zicht op het onderwerp kan verkrijgen door echt cartografisch werk in combinatie met behoorlijke terreinkennis.

Anderzijds staat kwetsbaarheid geen detentie in de weg. Bij het uitbreken van de COVID-crisis hebben de autoriteiten de capaciteit van de centra verminderd om sociale onthouding mogelijk te maken. Kwetsbaar geachte personen werden vervolgens vrijgelaten. Nu de gezondheidssituatie zich stabiliseert, worden deze mensen opnieuw opgesloten. Deze terugkeer naar de “normale stand van zaken” doet opnieuw vragen rijzen omtrent de definitie en het opsporen van kwetsbaarheid, maar ook in verband met de bestaande middelen om kwetsbare personen op te vangen in de centra.

Dit rapport tracht antwoorden te vinden op deze vragen en formuleert aanbevelingen. Een aantal getuigenissen van kwetsbare mensen in detentie komen onze vaststellingen staven.

Lees hier het volledige rapport: