Onze nieuwe website

1980-2015, een terugkeer naar de bron of het noodlot? Een uit de koers geraakte boot. Migranten die hun leven wagen voor een betere toekomst. In 2015 zijn deze foto’s een trieste banaliteit geworden. Waarom plaatsen we dit beeld dan op de Welkomstpagina van onze nieuwe website?

In 1980 was pater Pedro Arrupe als generale-overste van de Jezuïeten, geraakt door het drama van de Vietnamese ‘boat people’. Als reactie op zoveel ellende, richtte hij Jesuit Refugee Service op, waarbij hij de Sociëteit van Jezus uitnodigde zich solidair te tonen aan de zijde van vluchtelingen en gedwongen migranten overal ter wereld.

In 2015 zorgen andere oorlogen en andere vervolgingen voor een massale exodus van onschuldige volkeren. Alsof we terugkeren naar af. Zou ballingschap een onafwendbaarheid zijn? Of moeten we het eerder zien als een uitnodiging om opnieuw aan te knopen bij onze fundamenten?

Door deze nieuwe site te openen met een beeld van het zeekerkhof dat de Middellandse Zee geworden is, willen we niet alleen de intuïtie van pater Arrupe in herinnering brengen maar ook ons eigen engagement, in zijn navolging, om allen die gedwongen worden ver van hun vaderland rond te zwerven te vergezellen, te dienen en te verdedigen.

De Belgische afdeling van JRS concentreert zich sinds lang op het begeleiden van vreemdelingen in de gesloten centra. In deze maand september 2015 waagt JRS Belgium zich aan een gastvrijheidsproject dat haar ook tot buiten de gesloten centra brengt om personen te vergezellen die ‘onverwijderbaar’ genoemd worden wanneer ze het gesloten centrum verlaten.

Wij hopen dat deze website zal bijdragen tot een betere informatieverstrekking over de ervaringen van vluchtelingen en gedwongen migranten, en over de acties die JRS Belgium opzet om hun rechten en waardigheid te doen respecteren, of ze nu opgesloten zijn of in vrijheid. Wij willen u als lezer ook uitnodigen tot een diepere reflectie over de manier waarop het sluiten van de Belgische en Europese grenzen een illegale immigratiestroom opwekt, en in het bijzonder over het gebruik van administratieve detentie als instrument van migratiepolitiek.

Een goede lectuur.

Baudouin Van Overstraeten
Directeur JRS Belgium