Onze organisatie

Jesuit Refugee Service werd gesticht in 1980 als internationale katholieke organisatie in Rome door Pedro Arrupe S.J. Door het toenemend aantal vluchtelingen in België werd in 2001 JRS Belgium gesticht als tweetalige Belgische afdeling van JRS.

Het kantoor in Brussel telde aanvankelijk 3 personen, waarvan twee Jezuïeten. Sindsdien werken Jezuïeten, religieuzen en leken binnen JRS Belgium samen met een netwerk van vrijwilligers die vooral actief zijn in de gesloten centra.

Op 4 december 2007 werd JRS Belgium omgevormd tot een VZW waarvan de statuten terug te vinden zijn in het Belgisch Staatsblad. De Raad van Bestuur van JRS Belgium wordt gelast met het beheer en de vertegenwoordiging van de vereniging.

De Raad bestaat uit 6 leden die aangesteld werden door de algemene vergadering:

  • Bruno Standaert, voorzitter
  • Jérôme Gué S.J., afgevaardigde van de Provinciaal EOF
  • Leo de Weerdt S.J., gedelegeerde van de Regionale Overste ELC
  • Hamida Chikhi
  • Dominique Michel
  • Alain Deneef
  • Arnaud Hoc

JRS Europe is een regio van Jesuit Refugee Service. Het is een project van de Conferentie van Europese provincialen van de Jezuïeten en dus een interprovinciaal werk van de sociëteit dat 20 Europese Jezuïetenprovincies omvat.

Twee keer per jaar komen de directeurs van alle JRS kantoren in Europa samen tijdens een regionale coördinatiebijeenkomst. Dan wordt de strategische planning voor de regio uitgestippeld. De JRS medewerkers en vrijwilligers in Europa ontmoeten elkaar jaarlijks tijdens de Algemene Vergadering.

In 1980 ontvluchtten vele Vietnamezen hun door oorlog verscheurde land. De erbarmelijke situatie van deze Vietnamese “bootvluchtelingen” nodigde pater Pedro Arrupe S.J. uit te handelen. Als generale-overste van de Compagnie van Jezus riep hij de Jezuïeten op om “minstens een beetje verlichting te brengen in zo’n tragische situatie”. Zo werd Jesuit Refugee Service (JRS) geboren, als een globaal antwoord op de vluchtelingencrisis in Azië.

Pater Eddy Jadot S.J. vertelt over zijn engagement

Pater Eddy Jadot S.J. toonde onmiddellijk interesse voor de oproep van Pedro Arrupe S.J. “In mij had zich het verlangen gevestigd om zij die om bescherming, om asiel komen vragen niet op straat of in halve gevangenissen te laten”, aldus pater Jadot.

JRS Belgium ontstond uit het samenkomen van mensen die zich engageerden voor zij die in de marge en aan de grenzen van onze maatschappij leven. Pragmatisch inspelend op lokale omstandigheden in Namen zette pater Jadot in de jaren 80 samen met Xavier Dijon S.J. en enkele anderen lokale acties op ten dienste van vluchtelingen.

Vanaf 1988 kreeg pater Jadot op formele wijze het mandaat om zich in te zetten voor vluchtelingen en gedwongen migranten. Zo stond hij in 1992 aan de wieg van JRS Europe dat gesticht werd als een internationale organisatie erkend door de Europese instituties.

Aangezien het aantal vluchtelingen in België bleef toenemen, werd in 2001 op vraag van de toenmalige oversten van de Vlaamse en de Zuid-Belgische Jezuïetenprovincies overgegaan tot de oprichting van een tweetalige Belgische afdeling van JRS in Brussel: Jesuit Refugee Service Belgium.

Zo werden onder leiding van pater Eddy Jadot JRS-initiatieven in Brussel, Vlaanderen en Wallonië gebundeld in één Belgisch JRS kantoor. Het accent van de werking kwam al snel op de bezoeken aan vluchtelingen en gedwongen migranten in gesloten centra te liggen.

Over JRS
Onze visie
Onze waarden
Ons team