Onze waarden

De missie van JRS is gebaseerd op het vertrouwen dat God aanwezig is in de menselijke geschiedenis, zelfs op de meeste tragische momenten. We worden geïnspireerd door dit vertrouwen en door de kernwaarden die ons werk dragen.

Mededogen
Mededogen moedigt ons aan het leed van onze medemens te verlichten. JRS ziet haar dienstverlening als een noodzaak de andere rechtvaardig, met liefde en respect te behandelen. Net zoals we zelf behandeld willen worden.

Hoop
JRS wil hoop geven aan vluchtelingen en andere gedwongen migranten. We bieden een praktisch en spiritueel antwoord op hun benarde situatie.

Waardigheid
JRS gelooft in de intrinsieke waardigheid van elke persoon. We werken met vluchtelingen en andere ontheemde personen zonder onderscheid op grond van ras, geslacht, religie of politiek.

Solidariteit
JRS is een werk van de Sociëteit van Jezus. JRS vervult de missie van vertrouwen en rechtvaardigheid van de Sociëteit door nederige en respectvolle dienstbaarheid in solidariteit met vluchtelingen van verschillende culturen, nationaliteiten en religies.

Gastvrijheid
JRS streeft ernaar gastvrijheid in actie te zijn. We wandelen naast, vergezellen en bieden onze gastvrijheid aan de meest kwetsbaren. Dat zijn zij die op de rand van de mensheid leven. We geven de prioriteit aan situaties van grote nood op plaatsen waar een meer universeel welzijn bereikt kan worden, en aan noden die door anderen niet beantwoord worden.

Rechtvaardigheid
JRS engageert zich tot een rechtvaardigheid die vluchtelingen in staat stelt om “mensen met een eigen stem” te worden. We werken met hen samen om systemen uit te dagen die mensenrechten ontkennen.

Participatie
JRS hecht veel belang aan het subsidiariteitsprincipe. We willen openlijk verantwoordelijkheid nemen voor ons werk en transparant zijn over genomen beslissingen. We bouwen partnerschappen uit met andere religieuze congregaties, humanitaire organisaties en met vluchtelingen zelf. We moedigen aan tot medeverantwoordelijkheid, onderscheiding en participatieve besluitvorming.

Over JRS
Ontstaansgeschiedenis
Onze visie
Onze organisatie
Ons team