Stop de opsluiting van migranten tijdens de Coronacrisis

JRS Belgium roept samen met partners op om geen nieuwe opsluitingen van migranten meer te bevelen in een brief aan de Belgische overheid. We vragen ook dat iedereen die nu opgesloten is wordt vrijgelaten. Het is immers door het wijdverspreid sluiten van de grenzen onmogelijk geworden om te zorgen voor een tijdige effectieve verwijdering, waardoor het gebruik van opsluiting onwettig is geworden. De opsluiting was al inhumaan en kostelijk, nu is ze ook van haar doel beroofd.

Bovendien is het onmogelijk geworden om mensen op te sluiten conform de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie.

NGO’s over de hele wereld pleiten nu voor het stopzetten van opsluitingen en in Frankrijk stelde het officiële controlemechanisme op detentieplaatsen vast dat “in de context van sterk verminderde internationale vluchten, het vooruitzicht op een repatriëring illusoir is en dat de opsluiting bijgevolg geen enkele rechtsgrond meer heeft”.

Bescherm ook de kwetsbaren

In tijden van crisis mag een land niet vergeten om de meest kwetsbaren te beschermen. De verstrengde maatregelen in de detentiecentra zorgen ervoor dat de gedetineerden nu meer dan ooit geïsoleerd zijn van de buitenwereld. Zij kunnen geen enkel bezoek meer krijgen van buitenaf en hebben geen toegang tot hun smartphone.

JPEG - 2.3 Mio

De opsluiting van migranten dwingt hen ook om in groep in hetzelfde gebouw te blijven. Ze hebben angst om elkaar te besmetten. Bovendien garandeert het verbod op bezoek niet dat het Coronavirus buiten blijft: het personeel gaat elke dag naar huis en kunnen het virus zo meenemen.

Daarom vraagt JRS Belgium samen met zijn partners – minstens tijdelijk – de afschaffing van de opsluiting van migranten omwille van hun verblijfsstatus. De Dienst Vreemdelingenzaken lijkt deze situatie al gedeeltelijk te hebben begrepen en beval dan ook al een groot aantal vrijlatingen. De Standaard bericht dat al meer dan 200 mensen zonder papieren werden vrijgelaten. Maar vooralsnog durft de Dienst niet de logische stap te nemen om nieuwe opsluitingen op te schorten en de huidige gedetineerden vrij te laten.

Voor gezinnen met kinderen die nu in een ‘terugkeerwoning’ verblijven is er bij vrijlating een groot gezondheidsrisico als ze op straat belanden. Gezien de onmogelijkheid om hen in het overbelast onthaalsysteem van Fedasil te doen verblijven, vragen wij uitzonderlijk dat ze in die gezinswoningen kunnen blijven tot het einde van de crisis.

Noodopvang

Bij de vrijstellingen die gebeuren moet er volgens de NGO’s verder ook op worden toegezien dat er een noodopvang bestaat voor zij die vervolgens op straat komen te staan. Toegang tot basisgezondheidszorg en opvang is levensnoodzakelijk in tijden van gezondheidscrisis. Bij de opvangcrisis van 2015 werd in België hulp ingeroepen van de civiele bescherming, dit moet vandaag de dag opnieuw mogelijk zijn. De organisaties die op het veld werken zijn bereid om hieraan mee te werken.

Ook mensen in vrijheid die bescherming vragen (asielzoekers) moeten veilig opgevangen worden. Hoewel we de noodzaak begrijpen om het aantal mensen in het aankomstcentrum te beperken, kunnen we moeilijk begrip opbrengen voor de volledige afschaffing van het recht op bescherming.

Informatie en veiligheid

We weten uit ervaring dat mensen die werden opgesloten schrik krijgen van de overheid. Dit kan ervoor zorgen dat ze niet durven vragen om hulp als ze ziek worden. Daarom moet de overheid hen blijven informeren over Corona en hen garanderen dat ze niet opnieuw zullen worden opgesloten als ze om hulp vragen. Zo blijven medische hulp, onderdak en voeding een basisrecht voor iedereen.

In de bijlage van dit bericht bevindt zich de brief aan Minister De Block, de Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil.