Vergezellen in detentie

Onze bezoekers zijn aanwezig in de detentiecentra en terugkeerhuizen in België en beschikbaar voor een persoonlijke ontmoeting met migranten. Gedetineerden kunnen bij ons terecht met hun boosheid, verdriet en angsten, met onzekerheden en met vragen over de toekomst.

We bieden hen ruimte om te spreken en om gehoord te worden. Hun verhaal is van belang voor ons. Naast een bredere ondersteuning, proberen we hen te bevestigen in hun mens-zijn. De media, instituten en politici vergeten deze fundamenteel menselijke nood vaak.

Vergezellen betekent samen tijd doorbrengen terwijl de uitkomst van de procedure nog onzeker is en waar het vertrouwen in de Mensenrechten geschonden is. We zijn daar aanwezig als tochtgenoot waar een migratieproject faalt en er geen toekomst meer is.

“Ons dicht en rechtstreeks contact met mensen,
onze aanwezigheid bij hen doet ons hun echte noden begrijpen."
( Bernard Arputhasamy S.J., vroegere directeur van JRS Asia Pacific )

Het persoonlijk contact met gedetineerden helpt ons het pleitwerk te documenteren en de rechten van gedetineerden te Verdedigen.

Gezel zijn
Publicaties