Onze standpunten

 • Van vijandigheid tot gastvrijheid

  Bezinningsdocument van JRS Belgium over de kwestie van de vluchtelingen en de gedwongen migranten Moeten we echt vreemdelingen opvangen ? De inzet van de jezuïeten voor vluchtelingen en de oprichting van de Jesuit Refugee Service zijn natuurlijk in tegenspraak met een sterke stroming in de huidige Europese samenleving. Die stroming vindt (…)
 • Wetsontwerp: Minder consultatie, meer detentie

  Op 4 juli besprak de Kamercommissie Binnenlandse Zaken een wetsontwerp tot wijziging van het Vreemdelingen- en Asielrecht. De stemming over dit omvangrijke ontwerp van 400 pagina’s staat geagendeerd op 10 juli. JRS Belgium maakt zich over het voorstel grote zorgen, want het fundamentele proces van participatie en controle van het wetsontwerp is (…)
 • Het standpunt van JRS Belgium over de reeks ‘Exit België’ van De Standaard

  JRS Belgium is blij met de publieke aandacht voor de gedwongen terugkeer van migranten die de reeks ‘Exit België’ creëert. Wij geven De Standaard volledig gelijk: het gedwongen terugkeerbeleid is een black box. Maar eigenlijk gaat het nog verder en kunnen we stellen dat dit geldt voor het gehele beleid rond administratieve detentie, waarvan (…)
 • Onze standpunten - In’t kort

  Wij verzetten ons tegen de systematische opsluiting van mensen die naar België vluchten op zoek naar asiel en bescherming bij hun aankomst in ons land. Detentie is, integendeel, enkel toelaatbaar als uiterste maatregel, wanneer er geen andere doeltreffende maatregelen beschikbaar zijn. Geen enkele asielzoeker mag vastgehouden worden. Indien (…)