Publicaties

 • Rapport kwetsbaarheid en detentie binnen de gesloten centra

  In België komen vreemdelingen met een kwetsbaar profiel in gevangenschap terecht, ofwel voor de duur van hun asielprocedure, in afwachting van hun gedwongen verwijdering van het grondgebied. Door deze mensen op te sluiten, wordt hun kwetsbaarheid alleen maar groter. Tijdens hun wekelijkse bezoeken komen onze bezoekers steeds in contact met (...)
 • Xavier Dijon, Les frontières du droit. Quelle justice pour les migrants ?

  Bruxelles, Lessius, 2020, 380 p. Onze wetenschappelijk medewerker Xavier Dijon publiceerde in 2016 een klein werkje, Les réfugiés, in de reeks Que penser de…? (Namur, Fidélité, 124 blz.). Daarin ging het al over de grens. ‘Het is mijn obsessie’, zegt Xavier. In dit nieuwe, veel omvangrijkere boek heeft hij het verschijnsel van de grens uitvoerig en (...)
 • Jaarverslag 2019 - Het laatste jaar van méér opsluiting?

  Er werden meer mensen opgesloten in 2019 dan het jaar ervoor. Dat dit in 2020 anders zal zijn, is nu al zeker: in de maanden maart en april werden honderden mensen vrijgelaten. Nieuwe opsluitingen zijn er nauwelijks. Maar zullen opsluitingen opnieuw op dezelfde manier hervatten nu de normaliteit geleidelijk aan terugkeert? We hebben er (...)
 • Stop de opsluiting van migranten tijdens de Coronacrisis

  JRS Belgium roept samen met partners op om geen nieuwe opsluitingen van migranten meer te bevelen in een brief aan de Belgische overheid. We vragen ook dat iedereen die nu opgesloten is wordt vrijgelaten. Het is immers door het wijdverspreid sluiten van de grenzen onmogelijk geworden om te zorgen voor een tijdige effectieve verwijdering, (...)
 • Het vreemdelingenrecht in 101 antwoorden

  Kati Verstrepen e.a., Het vreemdelingenrecht in 101 antwoorden, Antwerpen, Intersentia, 2019, 228 blz. Het advocatenkantoor Antigone in Antwerpen specialiseert zich al meer dan dertig jaar in vreemdelingenzaken. Het telt acht advocaten, van wie meester Kati Verstrepen de meeste dienstjaren heeft. In dit boek heeft het team zijn expertise ter (...)