Publicaties

 • Jaarverslag 2021

  Stel je voor dat een ramp in enkele minuten komaf maakt met je leven zoals je het tot dan toe kende. Dat is precies wat heel wat van onze landgenoten vorig jaar is overkomen. Het overkomt elk jaar miljoenen mensen wereldwijd – door natuurrampen maar nog meer door oorlogen en ander onrecht. En hier ontmoeten ze ons, terwijl we na twee jaar (...)
 • Jaarverslag 2020

  We kijken terug op een jaar van veranderingen. Van onverwachte mogelijkheden en een herontdekking van de kleine dingen des levens tot eenzaamheid, er is veel om over na te denken. Migratie is niet stilgelegd door de pandemie. Mensen die te maken krijgen met droogte, overstroming, oorlog en vervolging gaan nog steeds op zoek naar een veilig (...)
 • Rapport kwetsbaarheid en detentie binnen de gesloten centra

  In België komen vreemdelingen met een kwetsbaar profiel in gevangenschap terecht, ofwel voor de duur van hun asielprocedure, in afwachting van hun gedwongen verwijdering van het grondgebied. Door deze mensen op te sluiten, wordt hun kwetsbaarheid alleen maar groter. Tijdens hun wekelijkse bezoeken komen onze bezoekers steeds in contact met (...)
 • Xavier Dijon, Les frontières du droit. Quelle justice pour les migrants ?

  Bruxelles, Lessius, 2020, 380 p. Onze wetenschappelijk medewerker Xavier Dijon publiceerde in 2016 een klein werkje, Les réfugiés, in de reeks Que penser de…? (Namur, Fidélité, 124 blz.). Daarin ging het al over de grens. ‘Het is mijn obsessie’, zegt Xavier. In dit nieuwe, veel omvangrijkere boek heeft hij het verschijnsel van de grens uitvoerig en (...)
 • Voorbij terugkeer

  Herinnert u zich nog de repatriëring van enkele Soedanezen met behulp van een ’identificatiecommissie’ uit Soedan? Er werd naar aanleiding hiervan een commissie (Bossuyt) in het leven geroepen om het terugkeerbeleid onder de loep te nemen. Ngo’s kregen in deze commissie geen stem. De overheid evalueert dus zichzelf. Ngo’s publiceren nu een eigen (...)