Spiritualiteit

De opdracht van JRS-Belgium bestaat erin mensen in de gesloten centra en terugkeerwoningen te begeleiden, te dienen en hun rechten te verdedigen. Als christelijke organisatie en werk van de Sociëteit van Jezus (jezuïeten) vindt JRS zijn inspiratie in de liefde en het mededogen van Jezus voor de armen en uitgestotenen. Wij geloven dat God aan het werk is in de mensengeschiedenis, ook in zijn meest tragische episodes.

U vindt hier meer over dit geloof dat ons inspireert en over de waarden die ons werk doordringen. Onze christelijke inspiratie sluit niet uit dat wij samenwerken met mensen die een ander geloof of overtuiging hebben, maar die onze missie en waarden onderschrijven.

 • #Do1Thing

  In het evangelie zegt Jezus: ‘Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en jullie hebben Me opgenomen. Ik was naakt en jullie hebben Me gekleed, Ik was ziek en jullie hebben naar Me omgezien, Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar Me toe.’ De mensen in het (...)
 • Vergezellen – dienen – verdedigen: een gebed

  God van alle volken, wij bidden dat wij degenen die onderweg zijn, mogen vergezellen; dat wij op weg mogen gaan in solidariteit met hen die uit hun huizen werden verjaagd. Geef dat wij hen dienen in eenvoud en bescheidenheid, en vrijgevig met hen delen wat wij hebben. Neem alle vrees van ons weg en maak van ons een stem die roept (...)
 • Begeleiden volgens Ignatius

  Begeleiding van vluchtelingen en gedwongen migranten is een van de pijlers van JRS. De Geestelijke Oefeningen van Ignatius, de stichter van de jezuïeten, worden ook begeleid. Wie de Geestelijke Oefeningen doet gaat in gesprek met een begeleider, die hem helpt ‘te zoeken en te vinden wat Gods wil is bij de inrichting van zijn leven’. Tijdens onze (...)
 • Het principe van Poo

  In 2007 verscheen het boek Biecht van een kardinaal van de Franse schrijver Olivier Le Gendre. Een niet bij naam genoemde kardinaal, die jarenlang aan het hoofd stond van een belangrijk pauselijk ministerie, heeft zijn bestuurlijke verantwoordelijkheden neergelegd en vraagt de auteur hem te helpen bij het schrijven van zijn memoires. Ze (...)
 • Samen stilstaan bij onze missie

  Aan het einde van vorig jaar vierden we Kerst. Dat we dit feest konden vieren met de vrijwilligers die ons bijstaan, was een buitengewoon mooie ervaring. Tegelijk gaf het een wrang gevoel dat we niet konden vieren met de mensen voor wie we werken: migranten die opgesloten zijn. Onze gedachten waren wel bij hen. We hielden een groepsgesprek (...)