Spiritualiteit

De opdracht van JRS-Belgium bestaat erin mensen in de gesloten centra en terugkeerwoningen te begeleiden, te dienen en hun rechten te verdedigen. Als christelijke organisatie en werk van de Sociëteit van Jezus (jezuïeten) vindt JRS zijn inspiratie in de liefde en het mededogen van Jezus voor de armen en uitgestotenen. Wij geloven dat God aan het werk is in de mensengeschiedenis, ook in zijn meest tragische episodes.

U vindt hier meer over dit geloof dat ons inspireert en over de waarden die ons werk doordringen. Onze christelijke inspiratie sluit niet uit dat wij samenwerken met mensen die een ander geloof of overtuiging hebben, maar die onze missie en waarden onderschrijven.

 • Begeleiden volgens Ignatius

  Begeleiding van vluchtelingen en gedwongen migranten is een van de pijlers van JRS. De Geestelijke Oefeningen van Ignatius, de stichter van de jezuïeten, worden ook begeleid. Wie de Geestelijke Oefeningen doet gaat in gesprek met een begeleider, die hem helpt ‘te zoeken en te vinden wat Gods wil is bij de inrichting van zijn leven’. Tijdens onze (...)
 • Het principe van Poo

  In 2007 verscheen het boek Biecht van een kardinaal van de Franse schrijver Olivier Le Gendre. Een niet bij naam genoemde kardinaal, die jarenlang aan het hoofd stond van een belangrijk pauselijk ministerie, heeft zijn bestuurlijke verantwoordelijkheden neergelegd en vraagt de auteur hem te helpen bij het schrijven van zijn memoires. Ze (...)
 • Samen stilstaan bij onze missie

  Aan het einde van vorig jaar vierden we Kerst. Dat we dit feest konden vieren met de vrijwilligers die ons bijstaan, was een buitengewoon mooie ervaring. Tegelijk gaf het een wrang gevoel dat we niet konden vieren met de mensen voor wie we werken: migranten die opgesloten zijn. Onze gedachten waren wel bij hen. We hielden een groepsgesprek (...)
 • De vreemdeling van Emmaüs

  In zijn evangelie vertelt Lucas hoe de verrezen Heer Jezus op paasdag verschijnt aan twee leerlingen die op weg zijn van Jeruzalem naar hun dorp Emmaüs (24,13-35). Ze praten over de dood van de profeet Jezus van Nazaret. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek zijn, voegt Jezus zelf zich bij hen, maar ze herkennen Hem niet. Als Hij hen vraagt (...)
 • Een Bijbels gebedstraject rond de vluchtelingencrisis

  De vluchtelingencrisis raakt mensen tot in het diepst van hun wezen. Zowel vluchtelingen als mensen die ze onthalen. Deze audio-retraite wil kracht en inspiratie bieden aan mensen en gemeenschappen die zich aangesproken weten door dit drama. Ze is zowel bestemd voor kleine groepen als voor individuen. Deze retraite bestaat uit zeven (...)