Spiritualiteit

De opdracht van JRS-Belgium bestaat erin mensen in de gesloten centra en terugkeerwoningen te begeleiden, te dienen en hun rechten te verdedigen. Als christelijke organisatie en werk van de Sociëteit van Jezus (jezuïeten) vindt JRS zijn inspiratie in de liefde en het mededogen van Jezus voor de armen en uitgestotenen. Wij geloven dat God aan het werk is in de mensengeschiedenis, ook in zijn meest tragische episodes.

U vindt hier meer over dit geloof dat ons inspireert en over de waarden die ons werk doordringen. Onze christelijke inspiratie sluit niet uit dat wij samenwerken met mensen die een ander geloof of overtuiging hebben, maar die onze missie en waarden onderschrijven.

  • Geestelijk testament van Christian de Chergé

    Op 21 mei 1996 werden in Algerije zeven trappisten vermoord. Twee jaar voor deze tragische gebeurtenis, toen de islamisten een ultimatum stelden dat alle buitenlanders het Algerijnse grondgebied moesten verlaten, stelde hun prior deze tekst op. Als ik ooit – het zou vandaag al kunnen gebeuren – het slachtoffer zou worden van het terrorisme dat (...)
  • Ballingschap

    Aan Babels stromen zaten wij neer, treurend bij de gedachte aan Sion. En aan de wilgen die daar stonden hingen wij onze harpen op. Want die ons hadden weggevoerd vroegen ons om een lied te zingen, onze beulen wilden iets vrolijks: “Zing een liedje voor ons uit Sion.” Ach, hoe zouden wij in den vreemde kunnen zingen van onze God. (...)