Welkom

 • A Dieu, Eddy

  Op 14 juni jongstleden overleed pater Eddy Jadot S.J. Onze organisatie verliest met hem haar tweevoudig grondlegger, eerst van JRS Europe en dan van JRS Belgium. We verloren ook een vriend die de inzet voor de waardigheid van de vluchtelingen verpersoonlijkte, zowel in Europa als in Azië. Is het toeval dat zijn uitvaart plaatsvond op 20 juni, (...)
 • Wilt u deelnemen?

  Samen met u willen we deze solidariteitsnetwerken in eigen land opbouwen en zo meer ruimte voor ontmoeting met migranten creëren. Bent u een familie, alleenstaand, lid van een parochie of gemeenschap? Wij nodigen u uit samen met ons deze gastvrijheidsnetwerken op te bouwen door iemand voor een korte tijd bij u thuis op te vangen, door iemand (...)
 • De gastvrijheid van Up Together

  Wij nodigen individuen, gezinnen en gemeenschappen uit om samen met ons lokale solidariteitsnetwerken uit te bouwen waarin uitgewezen personen gehuisvest en begeleid zullen worden. Zij zullen afwisselend onderdak krijgen van haard tot haard en dit voor periodes van maximaal 8 weken. Waarom voor zo een korte termijn ? Is het niet weinig (...)
 • Een Europees project

  JRS draagt gastvrijheid hoog in het vaandel. Het is één van onze kernwaarden die in onze huidige samenleving echter vaak overschaduwd wordt door een vijandige houding naar migranten toe. Met het nieuwe project ‘Communities of hospitality’ willen een tiental JRS-kantoren in Europa zich inzetten om gastvrijheid en ondersteuning naar migranten toe (...)
 • Voor wie?

  In België, is het project ‘Up Together’ gericht op personen wiens aanvraag voor een verblijfsvergunning afgewezen werd en die bevrijd werden uit de gesloten centra of de terugkeerhuizen voor één van de volgende redenen: hun gezondheid is verslechterd; de Dienst Vreemdelingenzaken is er niet in geslaagd om een bewijs van hun identiteit of hun (...)