Welkom

 • Wat bieden wij hen?

  Wij willen de personen die in onze netwerken opgevangen worden eerst en vooral ruimte geven om op adem te komen na een verblijf in detentie dat hen ontregelde en dat vaak het sluitstuk was van één van de meest gevaarlijke en verschrikkelijke vluchttrajecten. Wij willen hen de ruimte geven zich fysiek en mentaal terug te versterken. Vandaar de (...)
 • Ontstaansgeschiedenis

  In 1980 ontvluchtten vele Vietnamezen hun door oorlog verscheurde land. De erbarmelijke situatie van deze Vietnamese “bootvluchtelingen” nodigde pater Pedro Arrupe S.J. uit te handelen. Als generale-overste van de Compagnie van Jezus riep hij de Jezuïeten op om “minstens een beetje verlichting te brengen in zo’n tragische situatie”. Zo werd Jesuit (...)
 • HET JAAR 2018 IN ENKELE TREKKEN

  Ten aanzien van de migratieproblematiek lijkt Europa wel met verlamming geslagen. Het maakte geen vooruitgang met de – dringende – hervorming van het ‘Dublin’-systeem en bleek onbekwaam om een akkoord te bereiken over de spreiding van enkele honderden op zee geredde migranten over verschillende landen: de bescherming van het grondgebied heeft het (...)
 • GESLOTEN GEZINSWONINGEN

  Een stukje geschiedenis In het verleden werden gezinnen met minderjarige kinderen opgesloten in de gewone gesloten centra samen met alle andere vreemdelingen die het land dienden te verlaten. België werd voor deze praktijk verschillende malen veroordeeld door het Europees Hof van de Rechten van de Mens. Het hof oordeelde dat de faciliteiten (...)
 • DE TERUGKEERWONINGEN

  Ook in 2018 waren onze bezoekers geregeld aanwezig in de terugkeerwoningen in Vlaanderen en Wallonië. Door de ingebruikneming van de gesloten gezinswoningen kon er echter wat minder tijd aan de terugkeerwoningen besteed worden. Niettemin ondersteunden we 35 gezinnen. Vooral asielzoekers aan de grens Het profiel van de families wijzigde in (...)