Welkom

  • 2019 - Het laatste jaar van méér opsluiting?

    In 2019 was ons team druk bezig zijn strategische prioriteiten en zijn manier van samenwerken opnieuw te bepalen. Dat bood ons de gelegenheid de taak van JRS Belgium anders uit te drukken: de vereniging komt op voor een gastvrije samenleving, die de menselijke waardigheid en de grondrechten van de migranten in acht neemt. Zij streeft naar hun (...)