BEWUSTMAKING

JPEG - 48.3 kio

Zoals blijkt uit de andere hoofdstukken van dit jaarverslag, werkt JRS-Belgium hoofdzakelijk op het terrein. Niettemin meent het team dat het niet alleen invloed moet uitoefenen op de werkelijkheid, maar er ook over moet spreken. Door de aanwezigheid van vluchtelingen en migranten in onze samenleving is het wenselijk dat onze medeburgers hun ogen en hun hart openen om de situatie van deze mensen beter te leren kennen. Veronderstelt een goed werkende democratie immers niet dat men correct wordt ingelicht over het leven van degenen die nog veel te dikwijls aan de rand van de maatschappij vertoeven? Daarom, en voor zover hun andere taken dat toelaten, gaan de teamleden in op vragen om het woord te nemen.

Waarover hebben we het voorbije jaar gesproken? Over migratie in het algemeen, over wat zich afspeelt in de gesloten centra, over het burgerplatform, over migratierechtvaardigheid en over het opvangproject Up Together (bij Seniorama te Leuven, bij Brussel-Solidariteit, e.d.). In 2018 was de jeugd eens te meer bevoorrecht: in onderwijsinstellingen (Onze-Lieve-Vrouwecollege te Antwerpen, Christus Koning te Brugge, Sint-Jan Berchmans te Brussel, Europacollege te Brugge, enz.) en tijdens vormingssessies die voor hen werden georganiseerd (Lead te Corsendonck, Choose Life-festival te Zinnik, Media training te Bois-Seigneur-Isaac). Ook door kerkelijke instellingen werden we gevraagd: door het Institut d’études théologiques (Brussel) voor een les over pastoraat, de Verrijzeniskapel (Brussel) voor een debat over de film Migranten kunnen niet zwemmen, een groep van Vivre ensemble te Thuin voor een bezinning over de diversiteit van armoede. Ten slotte zijn we ook ingegaan op een uitnodiging van kunstenaar Michel Lorand, die vroeg om het getuigenis van een van onze bezoekers – in dit geval een bezoekster, Griet Demeestere – te mogen filmen. Dat getuigenis lag mee aan de basis van een tentoonstelling die in de Cinematek werd gehouden onder de Engelse titel The Invisible People – On Migration and Detention Politics, en van een tweetalig boek (Nederlands/Frans) dat met dezelfde titel werd gepubliceerd.

Door al deze ontmoetingen hebben we naar schatting meer dan 500 mensen kunnen bereiken. Maar niemand weet hoeveel vrucht het zaad zal voortbrengen.
<<Terug