Administratieve detentiecentra voor migranten: Verslag 2022

JRS publiceert vandaag haar tweede jaarverslag over de monitoring van administratieve detentiecentra. Dit rapport blikt terug op het afgelopen jaar in de centra. Het bestaat uit twee delen: het eerste is een algemene analyse van de administratieve detentie in 2022. Het tweede gaat over de cijfers en opmerkelijke feiten die plaatsnamen in de centra die JRS bezoekt.

Het rapport wijst er eens te meer op dat de doeltreffendheid van het detentiebeleid dubieus is. Verwijderingen vanuit de centra liggen tussen de 62% en 70%. Dit betekent dat 30% à 38% van de mensen niet wordt verwijderd, terwijl dit de enige reden is voor hun opsluiting. De terugkeercijfers worden verder opgeblazen door de terugdrijvingen en de meeste repatriëringen gebeuren naar landen waarvan de onderdanen geen visum nodig hebben om naar België te reizen (Albanië, Roemenië, Moldavië, enz.). Door de ondoeltreffendheid van dit beleid te benadrukken pleit JRS voor humane alternatieven voor detentie.

Het rapport toont ook aan dat de opsluiting van bepaalde categorieën van personen een probleem was in 2022. Nu Covid achter ons is, neemt de capaciteit van de detentiecentra weer toe en worden kwetsbare mensen (zwangere vrouwen, mensen met beperkte mobiliteit of ernstige psychische problemen, LGBT+ mensen) weer opgesloten. De systematische detentie van Oekraïners aan de grens of van Marokkanen wier repatriëring moeilijk blijkt te zijn zijn hier eveneens voorbeelden van.

Het compleet verslag kunt u hier terugvinden:

PDF - 2.6 Mio