Advocacy officer (m/v)

JRS Belgium werft aan: een voltijdse advocacy officer

JRS Belgium

Jesuit Refugee Service Belgium is de Belgische afdeling van Jesuit Refugee Service (JRS), een internationale NGO die werd opgericht door de Jezuïeten en tegenwoordig in meer dan 50 landen actief is. Haar missie is vluchtelingen en personen die gedwongen werden hun streek van herkomst te verlaten, te begeleiden, te dienen en hun rechten te verdedigen.

In België geeft JRS prioriteit aan het ondersteunen van vreemdelingen die in gesloten centra worden vastgehouden. Door bezoeken bieden de medewerkers van JRS Belgium deze personen, in samenwerking met andere NGO’s, een volwaardige begeleiding (moreel, sociaal, juridisch…) en ijveren ze om de rechten van deze personen te laten respecteren. JRS bepleit ook de zaak van vluchtelingen en gedwongen migranten door contacten met de betrokken autoriteiten en door sensibilisering. We besteden in het bijzonder aandacht aan de meest kwetsbare vluchtelingen.

Omschrijving van de vacature

Wat zijn uw taken?
U blijft op de hoogte van de vaststellingen op het terrein via onze geaccrediteerde bezoekers in gesloten centra en terugkeerwoningen. U brengt hun bekommernissen en aanbevelingen over naar het politieke niveau en sensibiliseert eveneens het grote publiek mee in samenwerking met de dienst communicatie.

U stelt standpundnota’s op voor JRS, levert bijdragen bij het definiëren en ontwikkelen van het advocacywerk, ziet toe op een samenhang van de beleidsboodschappen met het strategisch plan 2020-2024 en werkt dit plan mee uit.

U vertegenwoordigt JRS op verschillende platformen waar hij actief is (de Transitgroep, CNDC-11 11 11, Minderjarigen op de Vlucht, JRS Europe, PICUM …) en begeleidt deze partnerschappen.

U vertegenwoordigt JRS binnen de Jezuïetenbeweging, de Belgische Kerk en het middenveld.

U volgt de Belgische en internationale migratie- en asielpolitiek proactief op.

U bouwt en onderhoudt een netwerk met politieke en institutionele actoren en draagt bij om het gebruik van administratieve detentie om te buigen naar alternatieven tot detentie.

Gewenst profiel

Wat vragen we van u?
U bent gemotiveerd om samen te werken met een christelijke organisatie die zich actief inzet voor vluchtelingen en gedwongen migranten en om onrechtvaardige structuren te veranderen.

U beschikt over een grondig inzicht in de Belgische instellingen en verenigingen en van het Belgische en Europees vreemdelingenrecht.

U heeft relevante ervaring in lobbywerk bij de Belgische autoriteiten en in het bijzonder bij politici die migratie opvolgen.

U heeft een vlotte pen. U vat complexe inhouden samen voor diverse doelgroepen, met een aantrekkelijk en foutloos taalgebruik.

U heeft ervaring met relevante computertoepassingen en schrikt niet terug van sociale media.

U heeft een actieve kennis van Nederlands, Frans en Engels. Elke bijkomende taal is een troef.

U hebt een analytische geest en zin voor initiatief. U bent diplomatisch en een echte teamspeler.

U bent flexibel en reageert op snel veranderende situaties.

U bent bereid om vergaderingen in het buitenland bij te wonen voor JRS Europe en andere partners.

JPEG - 417.8 kB

Bijkomende troeven

U deelt de christelijke waarden van JRS.

U heeft een ervaring in het werken met vluchtelingen en migranten.

Ons aanbod

Wat bieden wij u?
Een voltijds contract (38u/w) van onbepaalde duur.

Een verloning naar loonschaal functie 4.2 van Paritair comité 329.02 voor het Waals Gewest.

9 extra legale verlofdagen, eindejaarspremie en een vergoeding woon-werk verkeer.

Een dynamisch team met een ziel voor de missie, visie en waarden van JRS.
Professionele teamintervisies.

Vormingsmogelijkheden met oog voor collectieve en individuele noden

Praktisch, werktijden en werkplaats

Indiensttreding januari/februari ‘21
Kantoor in de Maurice Liétartstraat 31/9, 1150 Brussel

Gedeeltelijk thuiswerk is bespreekbaar in functie van verplaatsingen en een gezonde work-life balance.

Gebruik van Cambio en Blue-bike voor werkverplaatsingen wordt aangemoedigd.

Contact

Directeur JRS Belgium, Baudouin Van Overstraeten - directeur@jrsbelgium.org

Selectieprocedure

Bent u geïnteresseerd?
Stuur uiterlijk op donderdag 31 december ’20 uw motivatiebrief en CV naar Baudouin Van Overstraeten, Directeur JRS Belgium, directeur@jrsbelgium.org

JRS Belgium werft aan op basis van competenties en talenten, ongeacht gender, afkomst, levensbeschouwing, leeftijd of handicap.