Strijd tegen racisme

Er zouden in België meer dan 100.000 mensen leven in clandestiniteit. Wij pretenderen niet dat we met dit initiatief dit grotendeels verborgen maatschappelijk fenomeen op te lossen of aan te pakken. In het kader van een proefproject, willen we publiekelijk uiting geven aan onze solidariteit met de mannen en vrouwen die hun migratieproject zagen mislukken. Hun illegale statuut op ons grondgebied mag geen effect hebben op hun menselijkheid en waardigheid. Ze blijven voor ons menselijke broeders en wij bieden hen aan om samen met hen een stukje weg af te leggen. Zoals Wooldy Edson Louidor het zegt : « het mondialiseren van gastvrijheid om de mondialisering menselijk te maken, is een deel van de oplossing».

We zijn ervan overtuigd dat enkel de ontmoeting met de vreemdeling de barrières van de angst kan doorbreken. Dat is de ervaring van de talrijke lokale comités van steun aan buitenlandse buren die de Dienst Vreemdelingenzaken wil uitwijzen: vanaf het moment dat de buitenlander een gezicht krijgt en geen vreemde meer is die anders, en dus bedreigend is, verdwijnt het wantrouwen. Een nieuw samenleven wordt mogelijk en solidariteit organiseert zich.

In deze zin, hopen wij dat ons project van lokale solidariteitsnetwerken met migranten een bijdrage kan leveren om racisme en xenofobe meningen te doen keren.

Een Europees project
Voor wie?
Wat bieden wij hen?
De gastvrijheid van Up Together
Wilt u deelnemen?