Europa gebruikt geweld tegen vluchtelingen

Ngo’s eisen dat België verantwoordelijkheid opneemt

Griekenland maakte begin deze week bekend dat het de grenzen sluit voor mensen op de vlucht. Daarbij schuwt het land geen geweld, de Griekse regering zet zelfs wapens in om vluchtelingen te weren aan hun grenzen. Sinds Turkije de boodschap gaf mensen de vlucht niet langer te verhinderen om door te reizen, wat deel was van de deal tussen Turkije en de EU sinds 2016, proberen terug meer mensen bescherming te zoeken in Europa.

© Blomme Molenstra

En dit zijn niet de enige EU-grenzen waar vluchtelingen vastzitten, bedreigd worden en opnieuw vrezen voor hun leven. De EU staat erbij, kijkt ernaar en moedigt aan. Europees president Charles Michel verklaarde gisteren zelfs op Twitter Griekenland te steunen in de bescherming van hun grenzen zonder het geweld tegen vluchtelingen te veroordelen. Ondertussen eisten wel al 59 EU-parlementsleden dat de EU het geweld een halt toeroept in een brief aan de Europese commissie.

’Vluchtelingenwerk en 11.11.11 eisen dan ook dat België onmiddellijk zijn verantwoordelijkheid opneemt en Europa tot de orde roept. Hoe? Door mee vluchtelingen uit Griekenland en aan de EU-grenzen op te vangen in plaats van aan hun lot over te laten. Door geen vluchtelingen meer terug te sturen van België naar Griekenland. Door mee te werken aan een Europa dat mensen beschermt,’ zegt Charlotte Vandycke, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Griekenland helpen zonder vluchtelingen te mishandelen, vernederen, doden

Meer specifiek wil Griekenland alvast een maand lang geen asielaanvragen meer aanvaarden. Het land weert systematisch iedereen aan zijn grenzen met bewaking, politie-agenten, zelfs wapengeweld... Als mensen toch Griekenland binnenraken, dan stuurt Griekenland ze onmiddellijk de grens over, zonder hen de kans te geven asiel aan te vragen wat lijnrecht indruist tegen het non-refoulement prinicipe. Dat principe stelt dat je mensen niet mag terugsturen naar een plek waar ze gevaar kunnen lopen.

Griekenland beroept zich, bij zijn beslissing om het recht op asiel op te schorsen, op het artikel 78/3 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Dat stelt dat lidstaten, ten gevolge van een plotselinge toestroom van mensen op de vlucht kunnen beroep doen op voorlopige maatregelen.

’Er zijn inderdaad dringend maatregelen nodig om Griekenland te helpen met het aantal vluchtelingen dat ze opvangen. We kunnen dat zonder dat er aan het recht op asiel getornd moet worden, zonder dat vrouwen, mannen en kinderen mishandeld, vernederd en zelfs gedood, moeten worden,’ zegt Els Hertogen van 11.11. 11.
’Lijdzaam toekijken is geen optie’

België moet onmiddellijk ingrijpen en verantwoordelijkheid nemen

Vluchtelingenwerk en 11.11.11 eisen dat België onmiddellijk zijn verantwoordelijkheid opneemt en niet langs de zijlijn toekijkt. ’België moet onmiddellijk stoppen met mensen terug te sturen naar Griekenland in het kader van de Dublin-verordening. Deze verordening bepaalt welk EU-land verantwoordelijk is voor een asielaanvraag (vaak landen aan de grenzen met Europa).

Als een land niet verantwoordelijk is, kan het de asielzoeker terug sturen naar de landen die dat wel zijn (vaak de landen aan de grenzen). Dat lijdt tot een ongelijke verdeling van vluchtelingen over Europa. Daarnaast kan ons land ook onmiddellijk meer actief meedoen aan een Europees spreidingsplan en mee vluchtelingen uit Griekenland en zij die vastzitten aan de EU-grenzen, opvangen,’ zegt Charlotte Vandycke van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

De situatie aan de grenzen van Europa is rampzalig en is uitgemond in een humanitaire crisis. Niet omdat er dagelijks te veel mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging toekomen maar door de manier waarop deze mensen behandeld worden en de mensonterende situatie waarin ze zich bevinden. Ons land moet nu kiezen welke rol het hierin wil opnemen: lijdzaam toekijken is geen optie,’ zegt Charlotte Vandycke van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Bron: Vluchtelingenwerk Vlaanderen