Het verhaal van twee tragische optimisten

De dichter Yvon Le Men schreef: ‘Ik probeer optimistisch te zijn. Ik ben een tragische optimist. Geen blije optimist, want daar ben ik niet intellectueel genoeg voor. Maar optimistisch, ja, zoals de bootjes waarmee kinderen leren varen. Ik ben een optimist van dat formaat!’

Die woorden vinden weerklank bij Nicolas Wéry en Noémi Desguin, die het team van JRS Belgium zijn komen versterken, de eerste als beleidsmedewerker voor de detentiecentra en de tweede als juriste voor de coalitie Move.

Beiden studeerden rechten aan weerszijden van de taalgrens en, omdat ze de complexiteit van de hen omringende wereld beter wilden begrijpen, hebben ze zich gespecialiseerd in internationaal recht. Onze twee nieuwe collega’s kregen nadien de kans om meer ervaring op te doen op uiteenlopende gebieden.

Na een naar zijn zin te bureaucratische stage bij het Internationaal Strafhof trok Nicolas naar Egypte. In dat land, waarvan de geschiedenis en de actualiteit hem fascineren, gaf hij juridisch advies aan asielzoekers. Omdat hij het iets rustiger aan wilde doen, maar toch op die weg verder wilde gaan, kwam hij vervolgens terecht op het Griekse eiland Chios, waar hij leiding gaf aan een klein team van juristen. Hij kreeg te maken met een dikwijls onmenselijk Europees beleid, dat ertoe leidt dat vluchtelingen in beklagenswaardige omstandigheden moeten leven.

Noémi zette zich in 2015 actief in voor het ‘burgerplatform’ in het kamp van het Maximiliaanpark. Later vertrok ze naar India, waar ze de yogafilosofie aan de bron leerde kennen en tegelijk betrokken was bij een ngo. Na een stage bij het Bureau van de Europese Unie voor de Grondrechten begon ze aan de Brusselse balie haar stage in het vreemdelingenrecht. Door die rijke en intense ervaring kon ze mensen met een ongelooflijk parcours ontmoeten, maar ook getuige zijn van de ergste onrechtvaardigheden van ons systeem.

Na hun omzwervingen willen ze allebei de zaken op een meer structurele wijze gaan veranderen. Dit nieuwe hoofdstuk bij JRS Belgium komt hun allebei dus heel goed uit. Op dit schip, dat ondanks alle moeilijkheden tegen het Belgische en Europese migratiebeleid in vaart, wensen we deze twee tragische optimisten alle wind in de zeilen toe.