Twee waardesystemen

JPEG - 16.7 kioIn zijn Geestelijke oefeningen (136-148) roept Ignatius van Loyola op om je te bezinnen over “twee standaarden, de een van Christus, onze opperbevelhebber en Heer, de ander van Lucifer, doodsvijand van onze menselijke natuur”.

Het zijn twee verschillende waardesystemen, twee tegengestelde krachten, twee strategieën die in onze wereld en in ons hart telkens opnieuw met elkaar in conflict komen: de strategie van de Blijde Boodschap en de strategie van het kwaad.

De strategie van het kwaad begint met het verlangen naar rijkdom, waardoor je je gaat hechten aan alles wat je zekerheid en onafhankelijkheid geeft. Hoe meer je hebt, hoe belangrijker je jezelf gaat vinden. Je wordt ijdel. Ongemerkt word je zelfgenoegzaam, zelfingenomen.

Christus’ strategie staat daar lijnrecht tegenover. De zelfverzekerde, onafhankelijke mens wordt uitgedaagd zich beschikbaar te maken voor Gods zaak. Als je biddend kijkt naar Jezus, wordt het aantrekkelijk om Hem achterna te gaan en te worden als Hij: arm, versmaad en vervolgd.

Probeer uit te zuiveren wat je beweegt. Er zal dan een grotere gevoeligheid groeien voor de tegenstrijdige bewegingen in jezelf en in de samenleving. Je gaat waarheid beter onderscheiden van leugen. Je gaat ontdekken waar het in je innerlijke strijd om gaat, waar je diepste verlangen om vraagt en hoe je meer kunt kiezen voor waarachtigheid.