JRS Belgium en Vluchtelingenwerk Vlaanderen zoeken vrijwilligers!

Wil jij onze nieuwe collega worden? Bij JRS Belgium en Vluchtelingenwerk Vlaanderen zet je je, samen met andere ngo’s uit de Move-coalitie mee in voor asielzoekers en mensen in onwettig verblijf die zijn opgesloten met het oog op hun verwijdering. Wij zijn op zoek naar twee vrijwilligers.

Wie zijn we?

Weinig mensen weten wat er binnen de muren van de gesloten centra voor mensen zonder papieren en asielzoekers, gebeurt. De bezoekers van Move, een coalitie van verschillende mensenrechtenorganisaties, zoeken het uit. Wekelijks gaan ze op bezoek in de gesloten centra van ons land. Ze kijken toe op de algemene omstandigheden daar, op de naleving van de regelgeving en respect voor de fundamentele rechten. Ze bieden in de eerste plaats een luisterend oor. Ze geven psychosociale ondersteuning en juridisch advies. De coalitie van de mensenrechtenorganisatie Move gebruikt deze ervaring om het beleid te beïnvloeden en te sensibiliseren.

Wat verwachten we van jou?

1. Bezoek brengen aan een gesloten centrum

 Je bezoekt wekelijks of tweewekelijks het gesloten centrum van Brugge of Merksplas samen met een vaste bezoeker en kan genieten van de ervaring en kennissen van je medebezoekers en een gespecialiseerde juriste die je steunt
 Een bezoek houdt de volgende aspecten in:
O Je ontmoet verschillende mensen in detentie
O Je maakt een schriftelijk rapport op van elke ontmoeting aan de hand van voorziene fiches
O Je kan je minstens 5 uur per week vrijmaken op een weekdag
O Je maakt tijd vrij voor een trimestrieel vormings-en ontmoetingsmoment met andere vrijwilligers

2. Opvolging

 Je voorziet in de opvolging waarvoor je je engageerde t.a.v.de opgesloten persoon (contact met familie of ngo’s, met advocaten, opzoeken en doorgeven gevraagde informatie, ... )
 Je rapporteert aan de vaste bezoeker

3. Je maakt deel uit van de coalitie Move

 Je maakt deel uit van de “bezoekersgroep” van Move en neemt deel aan de vergaderingen en vormingen van Move te Brussel (momenteel online wegens sanitaire situatie) (elke 6 weken, een halve dag)
 Je werkt samen met de juriste van Move

Je troeven

JPEG - 253.4 kio

-Je hebt een brede interesse in migratie en mensenrechten
 Je bent empathisch
 Je hebt zin voor initiatief en teamwerk
 Je bent diplomatisch en je stelt je integer op
 Je hebt actieve kennis van het Nederlands, het Frans en het Engels( kennis van andere vreemde talen is een extra troef )-Je bent bereid om opleiding te volgen op het gebied van vreemdelingenrecht, luistervaardighedenen interculturele communicatie
 Je bent bereid je voor een langere periode te engageren
 Indien je werkzoekend bent moet je een toelatingsbewijs van de RVA hebben.

Wij bieden

 Vrijwilligerswerk met inhoud
 Een kans om je talenkennis te oefenen en mensen van overal te ontmoeten
 Een bijzondere (werk)ervaring in een bruisend team
 Ondersteuning op maat via een persoonlijke peter of meter
 De nodige opleiding en achtergrondinformatie
 Uitwisselingen en intervisies met het hele team
 Erkenning van je werk adhv een competentiekaart
 Terugbetaling van de verplaatsingskosten
 Gsm met telefoonkaart
 Vrijwilligersverzekering

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd? Dan nodigen we jou graag uit voor een infomoment op dinsdag 29 juni om 14.30 uur. Je kan je inschrijven via deze link. Voor meer info over deze vrijwilligersfunctie kan je terecht bij Joost Depotter, medewerker detentie via joost@vluchtelingenwerk.be of 02 225 44 42(te bereiken op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag).

De selectieprocedure bestaat uit een infomoment waar je meer te weten komt over het werk van de ngo’s in de gesloten centra. Vervolgens selecteren we op basis van een korte motivatiebrief en een kennismakingsgesprek. Data worden later ingepland. Heb je een beperking? Laat het ons dan weten. Indien mogelijk passen we onze selectieprocedure aan.

Wat is Move?

«Pour en finir avec la détention des personnes migrantes. Voorbij detentie van migranten.» De coalitie Move telt momenteel een tiental bezoekers die regelmatig op bezoek gaan in alle gesloten centra en terugkeerhuizen van België. De Dienst Vreemdelingenzaken, de dienst die de gesloten centra beheert, heeft hen hiervoor toestemming gegeven. De bezoekers zijn allemaal medewerkers bij ngo’s. Daardoor wekken ze vertrouwen op bij de opgesloten vreemdelingen. Zo kunnen onze bezoekers efficiënt optreden als bemiddelaar tussen de bewoners, het gesloten centrum en de buitenwereld. Al meer dan 25 jaar bestaat er een platform van Belgische ngo’s die zich in gesloten centra begeven en sinds januari 2021, heeft die groep een nieuwe vorm gekregen onder de naam van Move, dit onder de impuls van de vier trekkende organisaties: Ciré, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Caritas International en JRS Belgium. Een coördinator en een juriste werken voor Move. Move is werkachtig rond vier luiken, waarin het bezoekerswerk centraal staat daar de bezoekers de link leggen met de concrete situatie in de gesloten centra. De waarnemingen van de bezoekers vormen een beginpunt van het beleidswerk en campagnewerk. De juriste van Move staat alle bezoekers bij zodat de verdediging van de gedetineerden optimaal is. Zo zijn de vier luiken van Move (bezoekerswerk -beleid -communicatie en juridisch) nauw met elkaar verbonden en voeden elkaar.