Jaarverslag 2018

HET JAAR 2018 IN ENKELE TREKKEN
Ten aanzien van de migratieproblematiek lijkt Europa wel met verlamming geslagen. Het maakte geen vooruitgang met de – dringende – hervorming van het ‘Dublin’-systeem en bleek onbekwaam om een akkoord te bereiken over de spreiding van enkele honderden op zee geredde migranten over verschillende landen: de bescherming van het grondgebied heeft het (...)

GESLOTEN GEZINSWONINGEN
Een stukje geschiedenis In het verleden werden gezinnen met minderjarige kinderen opgesloten in de gewone gesloten centra samen met alle andere vreemdelingen die het land dienden te verlaten. België werd voor deze praktijk verschillende malen veroordeeld door het Europees Hof van de Rechten van de Mens. Het hof oordeelde dat de faciliteiten (...)

DE TERUGKEERWONINGEN
Ook in 2018 waren onze bezoekers geregeld aanwezig in de terugkeerwoningen in Vlaanderen en Wallonië. Door de ingebruikneming van de gesloten gezinswoningen kon er echter wat minder tijd aan de terugkeerwoningen besteed worden. Niettemin ondersteunden we 35 gezinnen. Vooral asielzoekers aan de grens Het profiel van de families wijzigde in (...)

BEZOEKEN IN DE GESLOTEN CENTRA
JRS Belgium zet nog steeds het grootste deel van zijn middelen én mankracht in voor het bezoeken van de gesloten centra. De geaccrediteerde bezoekers, die een machtiging van de Dienst Vreemdelingenzaken hebben, bezoeken wekelijks het gesloten centrum Caricole in Steenokkerzeel, dat van Brugge en dat van Merksplas. De twee andere, het Centrum (...)

HET TEAM
In 2018 werd het team geconfronteerd met de langdurige afwezigheid van vier medewerkers. We kregen versterking van Dennis Van Vossel, als jurist afgestudeerd aan de universiteit van Gent. Sinds september bezoekt hij het gesloten centrum Caricole in Steenokkerzeel en zorgt hij ervoor dat onze communicatie doorgaat. Timothée Pigé, een Franse (...)

JRS VRAAGT MEER RESPECT VOOR DE RECHTEN VAN GEDWONGEN MIGRANTEN

Ons pleidooi voor het respecteren van de rechten van de gedwongen migranten omvat verscheidene niveaus. Elk bezoek aan gedetineerden biedt de gelegenheid om een directielid van het gesloten centrum of een coach voor de terugkeerwoningen te ontmoeten. Van een gesprek over een individueel geval maken we dikwijls gebruik om de aandacht van onze (...)

BEWUSTMAKING
Zoals blijkt uit de andere hoofdstukken van dit jaarverslag, werkt JRS-Belgium hoofdzakelijk op het terrein. Niettemin meent het team dat het niet alleen invloed moet uitoefenen op de werkelijkheid, maar er ook over moet spreken. Door de aanwezigheid van vluchtelingen en migranten in onze samenleving is het wenselijk dat onze medeburgers hun (...)

UP TOGETHER
Het project Up Together werd doorkruist door de ziekte van de hoofdverantwoordelijke sinds begin juni. Hoewel er vervangers werden ingezet, werd er niet meer in nieuwe informatiesessies geïnvesteerd. Vóór die datum werden er drie informatievergaderingen gehouden, waaraan meer dan zestig mensen hebben deelgenomen. Het bleek ook dat er moeilijk (...)

FINANCIEEL VERSLAG
Over de rekeningen van 2018 kunnen we heel tevreden zijn: we ontvingen aanzienlijk meer (€ 460.000 of + 15 %) dan verwacht (€ 402.000) en dat ondanks een vermindering van de privésubsidies als gevolg van de moeilijkheden met het Up Together-project. Onze schenkers zijn wel heel gul geweest: € 213.000 of 34 % méér dan in 2017. Het aandeel van de (...)