Jaarverslag 2020

We kijken terug op een jaar van veranderingen. Van onverwachte mogelijkheden en een herontdekking van de kleine dingen des levens tot eenzaamheid, er is veel om over na te denken.

Migratie is niet stilgelegd door de pandemie. Mensen die te maken krijgen met droogte, overstroming, oorlog en vervolging gaan nog steeds op zoek naar een veilig thuis. Een minderheid zoekt die nog steeds in Europa (onze directeur schetst deze context op de volgende pagina). Hier krijgen ze te maken met overheden die de terugkeer van migranten als de belangrijkste hoeksteen van hun migratiebeleid beschouwen.

JRS Belgium gaat daarom verder met het vergezellen van volwassenen (pagina 8) en gezinnen (pagina 13) die nog geen stabiel thuis gevonden hebben. De vrijwilligers en medewerkers gaan op zoek naar advocaten, artsen en andere deskundigen om vluchtelingen zo goed mogelijk te dienen. Pleiten voor een verbetering van de rechtspositie van asielzoekers en mensen zonder papieren blijft een prioriteit (pagina 17).

Als organisatie is JRS Belgium letterlijk en figuurlijk gegroeid, ondanks de lockdown (pagina 7). Om met de evenzeer groeiende uitdagingen van gedwongen migratie om te gaan is dat nodig. Maar zonder uw financiële steun (pagina 18) zou het niet mogelijk zijn.

Wat is uw houvast in een crisis? We blijven nadenken over onze plaats in de wereld (pagina 19) en dragen hopelijk – allemaal op onze eigen manier – bij aan een gastvrije samenleving.

We wensen u een inspirerende leeservaring.

U vindt het volledige jaarverslag hier :