Move

Voorbij opsluiting van migranten

Caritas International, de vzw CIRÉ, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en JRS Belgium starten MOVE op. De vier historische partners van de Transitgroep, die concrete ervaring hebben met de gesloten centra en die aanwezig zijn op het Belgische politieke toneel, hebben besloten om hun samenwerking te versterken en te structureren. Ze doen dat vanuit de volgende gemeenschappelijke overtuiging:

Elk mens heeft recht op vrijheid. Dat is een grondrecht. MOVE en de leden ervan bundelen hun krachten om een einde te stellen aan het opsluiten van mensen omdat ze migrant zijn. Samen willen we verandering brengen in de wetgeving, het beleid en de praktijken die de administratieve detentie van vreemdelingen bewerkstelligen.
JPEG - 227.5 kB

Het platform wil binnenkort andere organisaties uit het middenveld die werken aan kwesties zoals detentie en het terugsturen van migranten, verwelkomen om zo een netwerk te vormen dat kan wegen op het maatschappelijk debat. MOVE wil niet enkel een daadwerkelijke vermindering van het aantal gedetineerden bekomen; de concrete doelstellingen bestrijken nog vier andere gebieden.

1. Wij willen een stelselmatige aanwezigheid en een hoogwaardige monitoring op alle plaatsen waar migranten worden opgesloten (gesloten centra en terugkeerwoningen). Daartoe sturen we door de Dienst Vreemdelingenzaken geaccrediteerde bezoekers naar de verschillende centra. Ze krijgen een basisopleiding en worden voortdurend bijgeschoold. We willen dat het statuut van ngo-bezoeker door de wet wordt erkend en beschermd.

2. De bezoekers krijgen hoogwaardige juridische hulp. De toegang tot degelijke juridische bijstand vanuit de gesloten centra wordt onder meer verbeterd door geschikte juridische instrumenten ter beschikking van de advocaten te stellen.

3. Er wordt gepleit voor wetsveranderingen die over het algemeen een transparant terugkeerbeleid garanderen, alsook voor een verbetering van de gerechtelijke controle op detentie.

4. Geleidelijk ontwikkelen we een communicatie en sensibiliseringsstrategie om de zin van detentie fundamenteel in twijfel te trekken in de publieke opinie.
MOVE wordt geleid door de directeurs van de vier stichtende organisaties. Dankzij een over meerdere jaren lopende privéfinanciering die we ontvingen, konden we een coördinatrice en een juriste aanwerven.

Baudouin Van Overstraeten
directeur