Ons jaarsverslag 2017

Ga door ons jaarsverslag en ontdek de hoogtepunten van onze activiteiten in 2017 :

 Sensibilisering : we bereikten 2000 personen met onze acties, wat 4 keer meer is dan in 2016
 Bundeling van goede praktijken van het vergezellen van migranten in ons projet I Get You
 Begeleiding door onze bezoekers van meer dan 500 gedetineerden in gesloten centra en 34 families in terugkeerwoningen
 Bekroning met de ’Gastvrije Award 2017’ voor Up Together, ons opvangproject dat steunt op de inzat van 98 vrijwilligers
 Versterking van ons beleidswerk
 Formalisering van een driemaandelijkse dialoog met de Dienst Vreemdelingenzaken
 JRS Belgium, nog altijd actief lid van de campagne ‘Een kind sluit je niet op. Punt !’
 Voortzetting van onze samenwerking met de Transitgroup en onder andere specifiek follow-up van de Soedanese vluchtelingen