Ontmoeting JRS met Kardinaal Jozef De Kesel

Jesuit Refugee Service Belgium verwelkomde op 12 februari kardinaal Josef De Kesel in het Sint-Michielscollege, samen met tal van christelijk geïnspireerde partners uit de migratiesector. De medewerkers en vrijwilligers van JRS gaven een getuigenis over hun belangrijkste engagementen.

JPEG - 766.1 kioEr werd ten eerste de aandacht gevestigd op de verhardende impact die detentie heeft op de relaties in een gesloten centrum. Migranten krijgen er vaak een ontmenselijkte behandeling, ondanks de vaak goede bedoelingen van personeelsleden. Daarnaast werd diepgaand uitgewisseld over de aanhoudende opsluiting van families met kinderen en de mogelijke alternatieven. Hoewel de terugkeerwoningen mogelijk een alternatief zijn, blijkt uit de getuigenissen van JRS-medewerkers dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met kwetsbaarheden van migranten.

JPEG - 142.7 kioNaast de aanwezigheid van JRS in detentie werd er ook de aandacht besteed aan ons gastvrijheidsproject Up Together, meer bepaald de onthalen in het huis van de Eloystraat in Anderlecht. Het project, dat in 2019 werd opgeschort, gaf een warm welkom en een tijdelijke begeleiding aan gedwongen migranten die geen verblijfsstatuut hebben. Het huis in de Eloystraat was een prachtige smeltkroes tussen ontvangsten van vluchtelingen door Caritas en de begeleiding en verwelkoming van andere gedwongen migranten door JRS. Deze laatsten, die vaak lang wachtten op procedures, konden er hun vrije tijd doorbrengen in de kleine pottenbakkerij – een mooie plaats van ontmoeting en meditatie.

De ontmoetingsavond was ook de gelegenheid om beter kennis te maken met de naaste buren van WEMEETT. Hun vrijwilligers van de Etterbeekse parochies zetten zich in voor de opvang en integratie van erkende vluchtelingen. Er worden door hen vijf families opgevangen, in totaal tien personen. Ze vangen deze mensen niet alleen op, maar bieden hen ook taalcursussen en helpen de kinderen bij hun schoolwerk.

De tegenwoordigheid van de kardinaal stimuleerde het debat en stond symbool voor de uitgestoken hand van JRS Belgium naar de rest van de christelijk geïnspireerde wereld en omgekeerd: samen kunnen we vluchtelingen helpen en andersom zorgt werk met vluchtelingen voor een hernieuwde zin en enthousiasme in de gemeenschappen die daarvoor kiezen. JRS Belgium stelde nog de vraag naar de rol van de Kerk: ze is een spirituele inspiratiebron voor de maatschappij en de politieke wereld maar moet zij bij uitzondering niet het woord nemen wanneer onrecht te zwaar wordt?