Onze visie

Voor haar visie laat JRS Belgium zich vandaag de dag inspireren door twee vooraanstaande personen.

“Het gaat er om dat wij zelf in de eerste plaats en later ook anderen, in de migrant en in de vluchteling niet alleen een te overwinnen probleem zien. We zien in hen een broer en een zus om te onthalen, om te respecteren en te beminnen. Of we ontwaren in hen de kans die de Voorzienigheid ons geeft om mee te bouwen aan een meer rechtvaardige samenleving, een meer verwezenlijkte democratie, een meer solidair land, een meer broederlijke wereld en een meer open christelijke gemeenschap, volgens het Evangelie.”
Paus Franciscus tijdens de Werelddag voor migranten en vluchtelingen in 2013

Ignatius van Loyola (Zurbaran)
Ignatius van Loyola (Zurbaran)

Ook vandaag worden we uitgenodigd door Ignatius van Loyola, stichter van de Jezuïeten, en door Pedro Arrupe S.J. om op een diep spirituele manier naar de wereld te kijken. “We zien mensen zo verschillend van kleding en gedrag: sommigen zijn wit anderen zwart. Sommigen zijn in vrede, anderen in oorlog. Sommigen huilen, anderen lachen. Sommigen zijn gezond en anderen ziek. Sommigen worden geboren en anderen sterven”. (Ignatius van Loyola, Geestelijke oefeningen)

We zien een wereld die door toegenomen mobiliteit en betere communicatiemiddelen dichter naar elkaar groeit. Maar, waar goederen en financiën vrij bewegen op de globale markt, is dat voor mensen niet altijd zo. Er blijven vele raciale, culturele, religieuze, politieke en economische afscheidingen en grenzen bestaan; de kloof tussen arm en rijk groeit. Door onrechtvaardige structuren, leeft een kwart van de mensheid op de rand, vechtend om te overleven en om haar waardigheid te behouden.

Eerder al uitgesloten van de voordelen van de economische en technologische ontwikkelingen, zijn het de armen die het slachtoffer zijn van oorlogen, klimaatverandering en van falende staten. Het zijn de armen die uiteindelijk noodgedwongen hun huizen moeten verlaten. Meer dan 15 miljoen van hen zijn vluchtelingen, meer dan 25 miljoen intern ontheemd.

Vluchtelingen en asielzoekers worden meer dan ooit geconfronteerd met muren en grenzen van uitsluiting in Europa en andere rijkere delen van de wereld. In een omgeving die steeds vijandiger wordt tegenover migranten en vluchtelingen, wordt hen het recht op veiligheid ontnomen. Hun hopeloosheid is een bedreiging voor de toekomst van onze wereld.

De realiteit van gedwongen ontheemding heeft ons – Jezuïeten, leken en religieuzen van JRS – geschokt. Al 30 jaar gaat JRS op weg met ontheemden door hen te vergezellen, nederig te dienen en door hun recht op bescherming en rechtvaardigheid te verdedigen. De komende jaren zullen we vluchtelingen die gedwongen op de rand van de mensheid leven blijven dienen.
Naar een brief van Peter Balleis SJ, International Director, Jesuit Refugee Service

[Over JRS
Ontstaansgeschiedenis
Onze waarden
Onze organisatie
Ons team