Plan Together

Plan Together is een nieuw project van Jesuit Refugee Service Belgium. We bieden begeleiding aan gezinnen met kinderen tot en met 16 jaar zonder wettig verblijf. We begeleiden hen bij hen thuis en ondersteunen hen op juridisch, sociaal én psychologisch vlak om te werken aan een duurzaam toekomstperspectief.

JRS Belgium bouwt op een jarenlange expertise in begeleiding van individuele personen en gezinnen in gesloten centra en terugkeerwoningen. Deze mensen komen ofwel net toe in België of bevinden zich in een gedwongen terugkeerprocedure.

JPEG - 338.4 kB We geloven dat in veel situaties de opsluiting had kunnen vermeden worden. Met ruimte, respect en tijd kunnen mensen wel tot duurzame oplossingen komen. Een duurzame oplossing kan zijn,, een wettig verblijf in België, een duurzame terugkeer naar het land van herkomst of een wettig verblijf in een ander land. Via het concreet uitwerken van thuisbegeleiding willen we aantonen dat kwaliteitsvolle en holistische case management een efficiënt alternatief voor detentie kan zijn. We informeren beleidsmakers over gemeenschapsgerichte alternatieven voor detentie en zetten hen aan om daar ook in België werk van te maken.

Wanneer mensen in hun waardigheid en in hun kracht gesteund worden, kunnen ze op een constructieve manier over hun toekomst nadenken. Ze zijn zelf in staat om stappen te nemen in hun persoonlijke migratieproces en op die manier hun situatie van onwettig verblijf beëindigen. Want een toekomst zonder verblijfsdocumenten is voor geen enkel kind een waardige toekomst.

Gezinsbegeleiders brengen dus

- regelmatige bezoeken aan het gezin

- een analyse van de migratiegeschiedenis en het juridisch dossier

- een plan met doelstellingen op maat voor elk gezinslid

- eventuele antwoorden op hun zorgvragen

Wens je meer info of ken je gezinnen voor wie we van betekenis kunnen zijn? Neem dan contact op met plan-together@jrsbelgium.org. U vindt hier de nodige voorwaarden, gezien de beperkte capaciteit van het project.