Rapport kwetsbaarheid en detentie binnen de gesloten centra

In België komen vreemdelingen met een kwetsbaar profiel in gevangenschap terecht, ofwel voor de duur van hun asielprocedure, in afwachting van hun gedwongen verwijdering van het grondgebied. Door deze mensen op te sluiten, wordt hun
kwetsbaarheid alleen maar groter. Tijdens hun wekelijkse bezoeken komen onze
bezoekers steeds in contact met personen die een uitgesproken kwetsbaarheid vertonen. De profielen van deze personen zijn sterk verschillend: zo ontmoeten ze onder meer zwangere vrouwen, mensen die lijden aan een fysieke handicap of
een psychische stoornis, maar ook personen met ernstige zelfmoordneigingen.

Dit rapport is geschreven in naam van de Transitgroep. Al meer dan 27 jaar houden wij via onze geaccrediteerde bezoekers een vinger aan de pols in gesloten centra en terugkeerwoningen en volgen wij het systeem van administratieve detentie van vreemdelingen in België. Als lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft u, net als onze bezoekers, het recht om deze centra te bezoeken.

Met dit rapport willen we, aan het begin van deze nieuwe legislatuur, uw aandacht vestigen op de situatie van kwetsbare vreemdelingen die vaak voor langere tijd in administratieve detentie verblijven.

Onze bezoekers getuigen doorheen dit rapport over de soms zeer schrijnende situaties waarmee ze geconfronteerd worden. Toch zien zij op het terrein ook hoe sociale en medische diensten proberen om personen die in de centra verblijven
zo goed moegelijk te begeleiden en omkaderen.

Het volledige rapport:


Warning: Undefined array key "media_taille_defaut_hauteur" in /home/clients/1e2d7812b358bfed711b3c89f7578c05/sites/jrsbelgium/web/plugins/auto/media/v1.5.3/media_fonctions.php on line 333

Warning: Undefined array key "media_taille_defaut_hauteur" in /home/clients/1e2d7812b358bfed711b3c89f7578c05/sites/jrsbelgium/web/plugins/auto/media/v1.5.3/media_fonctions.php on line 336

Warning: Undefined array key "media_taille_defaut_largeur" in /home/clients/1e2d7812b358bfed711b3c89f7578c05/sites/jrsbelgium/web/plugins/auto/media/v1.5.3/media_fonctions.php on line 341

Warning: Undefined array key "media_taille_defaut_largeur" in /home/clients/1e2d7812b358bfed711b3c89f7578c05/sites/jrsbelgium/web/plugins/auto/media/v1.5.3/media_fonctions.php on line 344

Warning: Undefined array key "media_taille_defaut_hauteur" in /home/clients/1e2d7812b358bfed711b3c89f7578c05/sites/jrsbelgium/web/plugins/auto/media/v1.5.3/media_fonctions.php on line 333

Warning: Undefined array key "media_taille_defaut_hauteur" in /home/clients/1e2d7812b358bfed711b3c89f7578c05/sites/jrsbelgium/web/plugins/auto/media/v1.5.3/media_fonctions.php on line 336

Warning: Undefined array key "media_taille_defaut_largeur" in /home/clients/1e2d7812b358bfed711b3c89f7578c05/sites/jrsbelgium/web/plugins/auto/media/v1.5.3/media_fonctions.php on line 341

Warning: Undefined array key "media_taille_defaut_largeur" in /home/clients/1e2d7812b358bfed711b3c89f7578c05/sites/jrsbelgium/web/plugins/auto/media/v1.5.3/media_fonctions.php on line 344

De transitgroep bestaat uit de volgende organisaties:
CIRE asbl: Coordination et initiatives pour réfugiés
et étrangers: https://www.cire.be/
Caritas International : https://www.caritasinternational.be/
Jesuit Refugee Service Belgium: https://www.jrsbelgium.org/
NANSEN vzw: https://nansen-refugee.be/nl/
de Ligue des Droits Humains: http://www.liguedh.be/
Point d’Appui VZW: https://pointdappui.be
Vluchtelingenwerk Vlaanderen: https://www.vluchtelingenwerk.be/

Zowel UNHCR België: https://www.unhcr.org/be/nl het Platform kinderen op de vlucht: http://www.kinderenopdevlucht.be/nl/als Myria: https://www.myria.be/nl nemen als waarnemer deel aan de vergaderingen van de Transitgroep.