Welkom

 • HET JAAR 2018 IN ENKELE TREKKEN

  Ten aanzien van de migratieproblematiek lijkt Europa wel met verlamming geslagen. Het maakte geen vooruitgang met de – dringende – hervorming van het ‘Dublin’-systeem en bleek onbekwaam om een akkoord te bereiken over de spreiding van enkele honderden op zee geredde migranten over verschillende landen: de bescherming van het grondgebied heeft (…)
 • GESLOTEN GEZINSWONINGEN

  Een stukje geschiedenis In het verleden werden gezinnen met minderjarige kinderen opgesloten in de gewone gesloten centra samen met alle andere vreemdelingen die het land dienden te verlaten. België werd voor deze praktijk verschillende malen veroordeeld door het Europees Hof van de Rechten van de Mens. Het hof oordeelde dat de faciliteiten (…)
 • DE TERUGKEERWONINGEN

  Ook in 2018 waren onze bezoekers geregeld aanwezig in de terugkeerwoningen in Vlaanderen en Wallonië. Door de ingebruikneming van de gesloten gezinswoningen kon er echter wat minder tijd aan de terugkeerwoningen besteed worden. Niettemin ondersteunden we 35 gezinnen. Vooral asielzoekers aan de grens Het profiel van de families wijzigde in (…)
 • BEZOEKEN IN DE GESLOTEN CENTRA

  JRS Belgium zet nog steeds het grootste deel van zijn middelen én mankracht in voor het bezoeken van de gesloten centra. De geaccrediteerde bezoekers, die een machtiging van de Dienst Vreemdelingenzaken hebben, bezoeken wekelijks het gesloten centrum Caricole in Steenokkerzeel, dat van Brugge en dat van Merksplas. Het Centrum 127bis, ook in (…)
 • HET TEAM

  In 2018 werd het team geconfronteerd met de langdurige afwezigheid van vier medewerkers. We kregen versterking van Dennis Van Vossel, als jurist afgestudeerd aan de universiteit van Gent. Sinds september bezoekt hij het gesloten centrum Caricole in Steenokkerzeel en zorgt hij ervoor dat onze communicatie doorgaat. Timothée Pigé, een Franse (…)