De gevolgen van Corona voor migranten

Tijdelijk geen bezoeken in de gesloten centra

JRS kan niet meer op bezoek gaan in de gesloten centra. Ook de bezoeken in de terugkeerwoningen zijn opgeschort. Maar we blijven denken aan de mensen die we normaal gezien bezoeken. Daarom blijven we wel telefonisch beschikbaar voor gedetineerden. Ondertussen werden de centra geïnformeerd over onze beschikbaarheden.

Onze bezoekers krijgen ongeruste telefoontjes van gedetineerden, die niet weten of ze zullen vrijgelaten worden of niet. Hun onzekere situatie is in deze moeilijke tijden nog onzekerder. Ze hebben schrik van elkaar en van bewakers (die van buiten komen) maar kunnen niet weg. Sommigen leven nog steeds in een groepsregime. We vernemen ondertussen ook dat sommigen uit protest in hongerstaking gingen. We proberen dan ook zo snel mogelijk om meer informatie te verkrijgen van de overheid over de positie van mensen in de gesloten centra en in de terugkeerwoningen.

Mensen die om internationale bescherming vragen worden dakloos

Vanaf 16 maart registreert de Dienst Vreemdelingenzaken van de Belgische overheid geen nieuwe asielaanvragen. Dat zorgt ervoor dat mensen die om internationale bescherming verzoeken dakloos worden en geen (zelfs tijdelijk) verblijfsrecht kunnen krijgen in België. Waar gisteren elke nieuwe asielzoeker nog medisch gescreend werd, komen deze mensen nu volledig “in limbo” terecht.

Asielaanvragen worden opnieuw geregistreerd, meer info over de procedure vindt u op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Zoekt u een overzicht van informatie voor mensen die op straat belanden in deze tijden of die asiel willen aanvragen? Dan vindt u dat hier.

JPEG - 4.2 Mio

Informatie voor mensen die naar de rechtbank moeten gaan

Ondertussen nemen ook de rechtbanken specifieke maatregelen. Deze maatregelen worden hier gebundeld. Zittingen bij de raadkamer vinden voorlopig plaats, maar de gedetineerde wordt in principe niet overgebracht naar de rechtbank. Check voor de zekerheid het document in de link, dat steeds geüpdatet wordt.

Updates

JRS Belgium houdt dit artikel geüpdatet en zal proactief op zoek gaan naar nieuwe informatie.