Wat bieden wij hen?

Wij willen de personen die in onze netwerken opgevangen worden eerst en vooral ruimte geven om op adem te komen na een verblijf in detentie dat hen ontregelde en dat vaak het sluitstuk was van één van de meest gevaarlijke en verschrikkelijke vluchttrajecten. Wij willen hen de ruimte geven zich fysiek en mentaal terug te versterken. Vandaar de naam van dit project in België, Up Together: samen helpen we hen terug rechtop te staan!

Het idee is om hen ondersteuning aan te bieden die hen toelaat een zo waardig en autonoom mogelijk leven te hervatten, zelfs als we vooreerst moeten erkennen dat ze niet alles zelf in handen hebben om hiervoor te zorgen. Het is belangrijk dat ze na een tijdje afstand genomen te hebben, zich een nieuw toekomstproject kunnen uittekenen. Dit kan in België liggen zonder wettelijk statuut of in het buitenland. Hiervoor is het creëren van een netwerk van relaties en steun minstens even belangrijk als het bieden van tijdelijk onderdak. Het is slechts in zo’n welwillend kader dat we, in samenwerking met gespecialiseerde organisaties, kunnen werken aan de oriëntering van de migrant wiens migratietraject faalde.

Is het gerechtvaardigd?
Een vraag die we vaak horen … Is het gerechtvaardigd? Is het wettelijk om personen met een illegaal statuut te helpen?

De personen die we in detentie ontmoeten tonen ons vaak hun vastberadenheid om een vrijwillige terugkeer naar hun herkomstland of naar een transitland te weigeren: ofwel voelen ze zich er niet in veiligheid, ofwel hebben ze er geen enkele toekomst. Wij zijn er niet om hun beweegredenen voor migratie te beoordelen, noch om een uitspraak te doen over de gegrondheid van hun reacties op de weigering van verblijf van de Belgische Staat.

Onze ontmoetingen in detentie bevestigen deze evidentie: niemand verlaat zijn land, zijn familie, zijn cultuur zonder vastgesteld te hebben dat het niet meer mogelijk was er in waardigheid te leven. Het is in elk geval de gunstige veronderstelling waarmee wij elke gedwongen migrant verwelkomen.

Op juridisch vlak is het niet illegaal dat ons netwerk mensen helpt die tot clandestiniteit gedwongen worden, als het omwille van humanitaire redenen is. Artikel 77 § 2 van de wet van 15 december 1980 over de toegang tot het grondgebied bevestigt expliciet dat zo’n hulp niet strafbaar is.

Een Europees project
Voor wie?
De gastvrijheid van Up Together
De strijd tegen racisme
Wilt u deelnemen?