Zin voor het mysterie

JPEG - 9.4 kioNa te hebben gesproken over de verrijzenis van Christus, die overal kiemen van de nieuwe wereld doet opschieten, gaat de paus als volgt verder.

Omdat we die nieuwe kiemen niet altijd zien, hebben we nood aan innerlijke zekerheid, namelijk de overtuiging dat God in alle omstandigheden zijn werk kan doen, zelfs te midden van schijnbare mislukkingen, want “wij dragen deze schat in aarden potten” (2 Kor 4,7). Deze zekerheid heet “zin voor het mysterie”. Het is met zekerheid weten dat wie zich geeft en zich in liefde aan God toevertrouwt, zeker vrucht zal dragen (cf. Joh 15,5). Deze vruchtbaarheid is vaak onzichtbaar, ongrijpbaar en niet te becijferen. We weten goed dat ons leven vrucht draagt, zonder te weten hoe, waar en wanneer. We zijn er zeker van dat wat we met liefde hebben gedaan, niet verloren zal gaan, zoals geen enkele van onze eerlijke zorgen om de anderen en geen enkele daad van liefde tot God verloren gaat, geen enkele genereuze krachtinspanning, geen enkele pijnlijk volharding. Dat alles doordringt de wereld als een kracht van leven.

Dikwijls lijkt het erop dat onze inspanningen geen vrucht dragen. Nochtans is onze zending geen zakelijke transactie of investering en evenmin een humanitaire organisatie. Het is geen show waarin verteld wordt hoeveel mensen zich dankzij onze propaganda hebben ingezet. Het gaat om iets veel diepers, dat zich aan iedere meting onttrekt. Het is mogelijk dat de Heer door ons engagement ergens in de wereld op een plaats waar we nooit zullen komen, heil bewerkt. De Heilige Geest werkt zoals Hij wil, wanneer Hij wil en waar Hij wil. Wij zetten ons in zonder zichtbare resultaten te zien. We weten alleen dat de gave van onszelf noodzakelijk is. Laten we leren rust te vinden in de armen van de Vader, in het hart van onze creatieve en edelmoedige toewijding. Laten we vooruitgaan, laten we ons ten volle inzetten en laten onze inspanningen vruchtbaar zijn zoals Hij het goedvindt.

Paus Franciscus, Evangelii gaudium, 279