Getuigenissen

 • Corona-isolement

  Ik krijg talloze e-mails, chatberichten en videocalls. Mensen in de supermarkt lijken gehaast. Haast angstig. Als ik buiten kom, lopen mensen in een boog om elkaar heen. In mijn hoofd raast alles nog door. Ondertussen poogt JRS om zijn werk te blijven doen. Terwijl de leden van het team alles ook langzaam verwerken in hun eigen leven. Voor de (...)
 • Een maand lang bezoeker

  Bastiaan van Rooijen kreeg in de maand juli een intensief bad in de ervaringen van JRS Belgium. Hij ging in drie weken zes keer naar een gesloten centrum. Ik ga met hem in gesprek over wat hij onthouden heeft en over de plaats van zijn opleiding als jezuïet daarin. We hebben daarbij niet alleen oog voor de onterende omstandigheden die het (...)
 • ‘Ik ben vreemdeling met de vreemdelingen’

  JRS Portugal bouwde in Porto een heel aparte werking uit. De medewerkers bieden niet alleen sociale ondersteuning in het gesloten centrum. Ze hebben hun kantoren binnen het centrum, organiseren acti-viteiten en coördineren de bezoeken van andere ngo’s. Ze werken naast de vreemdelingenpolitie en de privébewakingsfirma. Ook JRS Portugal werkt met (...)
 • Eenvoudige aanwezigheid

  Toen ik Baudouin Van Overstraeten in 2018 voor het eerst ontmoette, kon ik helemaal niet vermoeden dat hij me zou vragen om het werk van de vriendschappelijke bezoekers te coördineren. Nu heb ik dus, naast andere taken, het voorrecht ieder van die twaalf te ontmoeten en naar hen te luisteren. Ook mag ik deelnemen aan onze driemaandelijkse (...)
 • Een bloem op vreemde bodem

  Ze draagt de naam van een bloem die op vreemde bodem groeit. Maar die bloem wordt beter niet bij naam genoemd. Ze heeft een lange, lange lijdensweg achter de rug, maar de omstandigheden gebieden me daarover te zwijgen. Ze ontvluchtte een eerste land, werd onderdrukt in een tweede land en zocht veiliger oorden op in een derde land, maar de drie (...)