Spiritualiteit

De opdracht van JRS-Belgium bestaat erin mensen in de gesloten centra en terugkeerwoningen te begeleiden, te dienen en hun rechten te verdedigen. Als christelijke organisatie en werk van de Sociëteit van Jezus (jezuïeten) vindt JRS zijn inspiratie in de liefde en het mededogen van Jezus voor de armen en uitgestotenen. Wij geloven dat God aan het werk is in de mensengeschiedenis, ook in zijn meest tragische episodes.

U vindt hier meer over dit geloof dat ons inspireert en over de waarden die ons werk doordringen. Onze christelijke inspiratie sluit niet uit dat wij samenwerken met mensen die een ander geloof of overtuiging hebben, maar die onze missie en waarden onderschrijven.

 • Een Bijbels gebedstraject rond de vluchtelingencrisis

  De vluchtelingencrisis raakt mensen tot in het diepst van hun wezen. Zowel vluchtelingen als mensen die ze onthalen. Deze audio-retraite wil kracht en inspiratie bieden aan mensen en gemeenschappen die zich aangesproken weten door dit drama. Ze is zowel bestemd voor kleine groepen als voor individuen. Deze retraite bestaat uit zeven (…)
 • Het bijna niets

  De kwaliteit van het luisteren bestaat in de ruimte die het biedt aan het bijna niets, het gestamel, de stiltes, en aan de andere kant, aan de vloed van heftige woorden, aan de vrije associatie. Het vraagt enige vaardigheid om aandachtig te blijven zodat men zich kan verwonderen, het ongehoorde kan horen, het detail kan waarnemen dat uit de (…)
 • Een stap op de weg

  Het helpt zo nu en dan om een stap terug te doen en wat afstand te nemen. Het Koninkrijk gaat niet alleen onze inspanningen te boven, we kunnen het ons niet eens voorstellen. Tijdens ons leven voeren we maar een heel klein stukje uit van de geweldige onderneming die Gods werk is. Niets van wat we doen is af, wat met andere woorden wil (…)
 • Een fout maken

  In het boeddhisme is een fout maken geen probleem. Onvolmaakt zijn is geen probleem. Is dat niet heerlijk? Dat betekent dat we de vrijheid hebben een menselijk wezen te zijn, in plaats van te denken dat we een wonderbaarlijk iemand zijn die nooit een vergissing begaat. Het is toch verschrikkelijk te denken dat we geen fout mogen maken, want in (…)
 • Liefde

  Draag mij als een zegel op je hart, als een zegel aan je arm: want de liefde is sterk als de dood, met de onverbiddelijkheid van het dodenrijk sluit zij ieder ander buiten. Haar vonken zijn bliksemschichten, vlammen van de heer. Geen stortvloed van water kan de liefde blussen, geen rivier spoelt haar weg. Al bood iemand (…)